На 23.03.22 г. внезапно ни напусна

Проф. дфн Руселина Лозанова Ницолова

23.12.1940 – 23.03.2022

 

Проф. Ницолова завършва висшето си образование в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Българска филология“ през 1963 г. През 1968 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Определителните изречения в българския книжовен език“. През 1968-1970 г. е лектор в Хумболтовия университет в Германия. През 1971 г. е назначена за асистент, а по-късно за старши и главен асистент в Катедрата по български език на Факултета по славянски филологии. През 1978 г. е избрана за доцент. В периода 1985-1989 г. е лектор в университета в Саарбрюкен, Германия. През 1991 г. защитава докторската си дисертация на тема „Българските местоимения“ и от 1992 г. е професор. През тези години е специализирала и е изнасяла лекции в почти всички славистични центрове в Европа – Прага, Стокхолм, Берлин, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн, Варшава, Упсала, Осло, Гьотеборг и др. Тя е автор на десетки публикации у нас и в чужбина.

Световно известни са нейните трудове "Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език" (1984 г.) и "Българска граматика. Морфология" (2008). Изключителен ерудит, тя винаги разглежда българския език в съпоставка с други езици, както и през призмата на съвременни лингвистични теории, които са насочени към функцията на езика, прагматиката, формалните описания.

Проф. Ницолова е блестящ учен с огромен принос в българската граматика. Широка е проблематиката, по която  работи, но сърцето ѝ завинаги остава в полето на морфологията, синтаксиса и семантиката, както и на връзката между тях.

Проф. Ницолова остави забележително граматическо наследство и много последователи, които следват нейния професионален път. Факултетът по славянски филологии и Катедрата по български език загубиха не само един от най-авторитетните си учени, но и колега с голямо сърце. Проф. Ницолова завинаги ще остане с нас.

 

Поклон пред светлата ѝ памет!

                                                             

                                                                                               Факултет по славянски филологии

                                                                                               Катедра по български език