Удостояване на проф. Йоханес Райнхарт с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

На 19 април 2022 г., от 11 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе тържествената церемония по удостояването на проф. Йоханес Райнхарт (Виена) с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Каним всички колеги, приятели и съмишленици на проф. Райнхарт да уважат с присъствието си събитието. За студентите на Факултета по славянски филологии това е рядка възможност да се срещнат с един от най-големите съвременни учени в областтта на славистиката и старобългаристиката.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ