На 17.11.2022, четвъртък, от 17 ч. в 124 аудитория в Ректората ще бъде представена монографията на доц. Илка Бирова от Катедрата по руски език "Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение", издадена в УИ "Св. Кл. Охридски" през 2021 г. Книгата ще бъде представена от проф. Димитър Веселинов от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение във ФКНФ.


На събитието, организирано от Дружеството на русистите, ще бъде представен също така новият учебник по руски език на Диана Боримечкова, старши преподавател във Военна академия, "Русский с собой", издаден през настоящата година. Учебникът ще представи доц. д-р Илка Бирова. Заповядайте!