Факултетът по славянски филологии и

Университетско издателство

ви канят на

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК: ЕЗИКОВА СТРУКТУРА,

КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ, СТЕПЕН НА ОБОСОБЕНОСТ

от Валентин Гешев

                               

Ден:  11 януари 2023 г.

Място:  Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

Час:  18.00 ч.