Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 10, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от ПУДСУ на 9 октомври 2023 г. се проведоха нарочни избори за определяне на представители в Общото събрание на СУ на общността на професорите и доцентите и на общността на главните асистенти и асистентите от Факултета по славянски филологии. Гласуваха 50 (петдесет) от общо 75 (седемдесет и пет) членове на общността на професорите и доцентите и 26 (двадесет и шестима) от общо 49 (четиридесет и шест) от общността на главните асистенти и асистентите. В резултат на гласуването за членове на Общото събрание на СУ от Факултета по славянски филологии бяха избрани следните преподаватели, събрали най-голям брой гласове:

 

От общността на професорите и доцентите:

 1. Амелия Личева с 39 гласа
 2. Петя Осенова с 38 гласа
 3. Бойко Пенчев с 33 гласа
 4. Ани Бурова с 29 гласа
 5. Добромир Григоров с 27 гласа
 6. Адриана Симеонова-Дамянова с 26 гласа
 7. Екатерина Търпоманова с 26 гласа
 8. Николай Папучиев с 26 гласа
 9. Андрей Бояджиев с 25 гласа
 10. Камелия Спасова с 25 гласа
 11. Тодор Дечев с 25 гласа
 12. Надежда Стоянова с 23 гласа
 13. Йовка Тишева с 22 гласа
 14. Ангел Петров с 20 гласа
 15. Валери Стефанов с 20 гласа
 16. Калин Михайлов с 20 гласа
 17. Красимира Алексова с 20 гласа
 18. Марина Джонова с 20 гласа
 19. Красимира Петрова с 19 гласа
 20. Ренета Божанкова с 19 гласа
 21. Анета Димитрова с 18 гласа

 

От общността на главните асистенти и асистентите:

 1. Славея Димитрова с 22 гласа
 2. Диана Иванова с 15 гласа
 3. Мая Радичева с 15 гласа
 4. Росица Стефчева с 11 гласа
 5. Владимир Колев с 10 гласа
 6. Мартин Стефанов с 10 гласа

 

 

10 октомври 2023 г.                                     Декан на Факултета по славянски филологии

                                                                                                          доц. дфн Бойко Пенчев