Уважаеми колеги,

Фондация “Блага Димитрова” и Факултетът по славянски филологии на СУ “Св. Климент Охридски” обявяват конкурс за една едносеместриална стипендия (500 лева).

 

За стипендията могат да кандидатстват студенти от магистърските програми на специалностите “Българска филология” и “Славянска филология” на Факултета по славянски филологии.

Необходими документи:

  1. Молба свободен текст
  2. Академична справка
  3. Списък на публикации.

Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии до 15 ноември 2009 г.

 

22.10.2009 г.

 

Проф. дфн Панайот Карагьозов

Декан на ФСлФ