ПОКАНА

Преподавателите и студентите от специалност Балканистика
към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание
Факултет по славянски филологии

Ви канят на
работната научна среща

НОВОСТИ В БАЛКАНИСТИКАТА,

ОРГАНИЗИРАНА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АСПЕКТИ НА БАЛКАНИСТИКАТА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ”

Четвъртък, 17 декември 2009 г., от 13.45 до 16.00 часа,
в новата конферентна зала на Софийския университет, вход от ул. Шипка, І етажЩе Ви бъдем благодарни, ако донесете и дарите за новата библиотека по балканистика
дублиращи се или вече ненужни за вас книги по балканистика от последните 10 години


ПРОГРАМА


1. Новата Граматика по албански език от Людмил Станков ще бъде представена гл. ас. Русана Бейлери.
2. Проф. Петя Асенова представя проекта, иницииран от Кралската фламандска академия на Белгия за наука и изкуства с директор проф. Марк дьо Мей ( Marc De May) за Кратка балканска граматика с речник. 
3. За етнолигвистичните изследвания в Румъния през последните две десетилетия – доц. Василка Алексова.
4. Експедиция на студенти-магистранти от специалност „Балканистика” в село Мандрица, Ивайловградско, с ръководството на проф. Петя Асенова. Презентация от участниците Анна Капитанова, Славея Неделчева, Дарина Фелонова. Съвместно с проект на сп. Съпоставително езикознание.
5. Проучване на власи-рудари в ловешкия регион, проведено от студенти-магистранти от специалност „Балканистика”, с ръководството на доц. Василка Алексова. Презентация: Боян Иванов, Борислава Петкова, Христина Славова. Съвместно с проект на сп. Съпоставително езикознание.
6. За докторантската програма по сравнително литературознание на френски език DESE и отчет на завършеното по Проекта - доц. Румяна Л. Станчева.

Продължителност на докладите 15 мин.


Членове на проекта: проф. Петя Асенова, доц. Василка Алексова, гл. ас. Русана Бейлери, гл. ас. Фотини Христакуди, докторант Иван Радев, магистрант Галя Нинова, магистрант Веселина Белева, доц. Румяна Л. Станчева, ръководител на проекта.