Първа сбирка на лингвистичен семинар

 

Лекция и дискусия на тема: "Удвояването на допълнението и въпросите, които поражда"

Проф. дфн Петя Асенова

 

13 януари 2010 г. от 16 ч., Франкофонски център, СУ „Св. Климент Охридски“, Северно крило, ет.4 (срещу Паричния салон)

 

Сбирка в неформална, толерантна и отворена среда, семинарът цели да създаде място за конструктивен и приятелски обмен между езиковеди и всички, които се интересуват от изследването на езика. Стремежът е това да става без ограничения от какъвто и да било род – теория, език на анализа или на презентацията, статут на участващите...

 

От една страна семинарът е поле за изява на млади учени и преподаватели – място, където те ще могат да представят изследванията си, без да се страхуват, че ще бъдат неприети или недооценени, където ще могат да получават конструктивни критики и да доразвиват уменията си да презентират. От друга страна, семинарът ще бъде и място за изява и на доказани учени, които ще могат да споделят опита си с по-младите.

 

Лингвистичният семинар се организира по инициатива на катедра Романистика и Франкофонския център в Софийския университет и е част от проекта за научни изследвания “Медиацията в реалното и виртуалното общуване в образователна среда: новаторски практики за Факултета по класически и нови филологии”.

 

 

За повече информация:

Деница Дайновска,

отговорник Франкофонски център (AUF)

02/9461075, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.