СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Проект “Електронно обучение в славистиката” (ЕОС) има удоволствието да Ви покани за участие в научната конференция

“РЕСУРСИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ”.

Конференцията ще се проведе на 23 февруари 2010 г., Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Фокус на дискусията ще бъдат дигиталните информационни ресурси, приложими в академичната хуманитаристика, стратегиите и стандартите при тяхното изграждане, поддръжане и консолидиране.

Основни теми на конференцията:

- създаване и структуриране на електронни ресурси в славистиката и хуманитаристиката;

- електронно учебно съдържание;

- цифрови библиотеки;

- образователни портали;

- електронни ресурси за чуждоезиково обучение;

- интерактивни среди за обучение;

- електронната научна периодика в университетското образование;

- проблеми на достъпа, авторските права и превенцията на плагиатството в електронното образование.

 

В рамките на конференцията ще бъде проведен и семинар “Добри практики и нови възможности за работа в MOODLE”.

Заявки за участие в конференцията и семинара се приемат до 18 февруари 2010 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронното списание на Факултета по славянски филологии Littera et Lingua

 

Организационен комитет – Проект ЕОС