Уважаеми колеги,

 

І. Вчера УС на НИД в СУ разгледа и одобри предложените от нашия факултет (нашата комисия по НИД) факултетски (тематични и докторантски) проекти. Всички проекти са класирани. Отпуснатата ни за 2010 г. сума е около 40 % от миналогодишната (при почти същия брой проекти), което наложи съществена корекция на предварително поисканите средства. Надяваме се да проявите разбиране.


Справка за определената по Вашия проект сума може да направите в Деканата на ФСФ при г-жа Мария Стоянова.


Договорите за 2010 г. вече са на сайта на СУ (научна дейност – финансиране от държавния бюджет – конкурси 2010 – договори 2010). Желателно е да ги попълните по-скоро. Проф. Н. Попиванов ще започне да ги подписва от понеделник, 29. 03. 2010 г.


Договорите и приложенията към тях (изброени са в края на договора) трябва да бъдат представени в Информационния център на СУ (срещу новия ресторант на СУ) на г-жа Надя Стоянова – организатор проектна дейност (тел. 9308 486; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Документацията трябва да е в 5 екземпляра. Да се приложи формулярът „Бюджет на проекта”, а не „Финансов план”.


ІІ. Обръщаме се с молба към ръководителите на проекти за 2009 г., които не са отчели дейността си (не кандидатстват за продължение) да предадат отчетите си на г-жа М. Стоянова в Деканата на ФСФ до 17 ч. на 12 април 2010 г.

 

КОМИСИЯ ПО НИД, ФСФ