Резултати от първо класиране

 

1. Банска Бистрица – Словакия – 3 студенти по 6 месеца

Виктор Георгиев Божилов, Трети курс, Руска филология

Нина Тихомирова Григорова, Втори курс, Славянска филология

 

2. Берлин - Германия – 2 студенти по 6 месеца

Мариана Петкова Петкова, магистърска програма "Преводач-редактор"

Цветомира Георгиева Георгиева, Четвърти курс, Славянска филология, (5.51)

Резерви:

Мийрем Хамза Молла, Трети курс, Славянска филология, (5.57)

Диляна Василева Василева, Четвърти курс, Славянска филология (5.14)

 

3. Братислава – Словакия - 3 студенти по 6 месеца

Ралица Илиева Йорданова, Четвърти курс, Славянска филология (5.62)

Живка Иванова Тодорова, Четвърти курс, Славянска филология (5.15)

Илиана Илиянова Владова, Втори курс, Славянска филология (5.62)

Резерви:

Нина Тихомирова Григорова - Втори курс, Славянска филология (5.00)

 

4. Букурещ – Румъния – 2 студенти по 5 месеца

Златина Събева Пашова, Втори курс, Балканистика

Кристина Емилиянова Делишменова, магистърска програма "Литература, кино и визуални изкуства"

 

5. Бърно – Чехия – 2 студенти по 4 месеца

Ваня Станкова Костадинова, Трети курс, Славянска филология

Ивета Димитрова Андонова, магистърска програма "Литература, кино и визуални изкуства"

 

6. Варшава – Полша – 3 студенти по 6 месеца

Снежина Тодорова Тодорова, Трети курс, Славянска филология (Полски език и литература)

Полина Георгиева Пейчева, Трети курс, Украинска филология

Ивелина Ненова Ненова, Трети курс, Руска филология

 

7. Венеция – Италия – 2 студенти по 5 месеца

Йордан Живков Петров, Трети курс, Българска филология

Надежда Бориславова Иванова, магистърска програма "Преводач-редактор"

Резерви:

Виолета Райкова Райкова – Четвърти курс, Българска литература, задочно обучение

 

8. Гент – Белгия – 3 студенти по 6 месеца

Цветан Людмилов Цеков, Четвърти курс, Българска филология

Радостина Руменова Тодорова, Четвърти курс, Славянска филология

Мариела Стоянова Кръстева – Втори курс, Българска филология

Резерви:

Мария Георгиева Атанасова, Четвърти курс, Българска филология

Пламена Добрева Николова, Четвърти курс, Българска филология

 

9. Краков – Полша – 2 студенти по 9 месеца

Веселина Красимирова Кетипова, Трети курс, Славянска филология

Надя Иванова Михайлова, Трети курс, Славянска филология

Резерви:

Полина Георгиева Пейчева, Трети курс, Славянски филология, Украински език и литература

Ивелина Ненова Ненова, Трети курс, Руска филология

 

10. Крит – Гърция – 2 студенти по 5 месеца

Десислава Светославова Цончева, Втори курс, Балканистика

 

11. Лайпциг – Германия – 3 студенти по 6 месеца

Мийрем Хамза Молла, Трети курс, Славянска филология, (5.57)

Диляна Василева Василева, Четвърти курс, Славянска филология (5.14)

 

12. Любляна – Словения – 2 студенти по 10 месеца

Цветелина Василева Тодорова, Четвърти курс, Славянска филология

Полина Анатолиева Фичева, Четвърти курс, Славянска филология

Резерви:

Даниела Милчева Ташева, Четвърти курс, Славянска филология, успех: 5,51

Диляна Зефирова Сакалиева, Четвърти курс, Славянска филология, успех: 5,32

Мийрем Хамза Молла, Трети курс, Славянска филология, успех: 5,57

 

13. Мадрид – Испания – 2 студенти по 9 месеца

Димана Лозкова Митева, Четвърти курс, Славянска филология

 

14. Марсилия - Екс-Ан-Прованс – Франция - 2 студенти по 10 месеца

Радина Пенева Пенева, Втори курс, Балканистика

Веселин Иванов Геренов, Втори курс, Балканистика

Резерва:

Кристина Емилиянова Делишменова, магистърска програма "Литература, кино и визуални изкуства"

 

15. Неапол – Италия (“Parthenope”) – Италия – 3 студенти по 5 месеца

Виолета Райкова Райкова – Четвърти курс, Българска литература, задочно обучение

 

16. Неапол ("L'Orientale") – Италия – 2 студенти по 6 месеца

Елизабет Александрова Ангарева, Втори курс, Българска филология

Радостина Руменова Петрова, Втори курс, Българска филология

 

17. Павиа – Италия – 2 студенти по 6 месеца

Росица Вячеславова Бошнакова, Четвърти курс, Българска филология (4.94)

Веселин Иванов Костадинов, Трети курс, Руска филология, (условие – преди подписването на договора за мобилността да бъде представен документ за високо ниво на владеене на езика на обучение) – (5.74)

Резерви:

Елизабет Александрова Ангарева, Втори курс, Българска филология (4.66)

 

18. Сасари – Италия – 3 студенти по 6 месеца

Екатерина Петрова Петрова, магистърска програма "Преводач-редактор"

Теодора Руменова Иванова, магистърска програма "Преводач-редактор"

Славина Пламенова Петкова, магистърска програма "Преводач-редактор"

(Пренасочени по второ желание)

 

19. Тюбинген – Германия – 2 студенти по 9 месеца

Божана Филипова Филипова, докторант

Даниела Милчева Ташева, Четвърти курс, Славянска филология

 

20. Юваскила – Финландия – 2 студенти по 6 месеца

Мария Георгиева Атанасова, Четвърти курс, Българска филология –(5.42)

Пламена Добрева Николова, Четвърти курс, Българска филология (5.42)

Резерва:

Мариела Светланова Кръстева, Втори курс, Българска филология (4.87)21. Прага – Чехия – 3 студенти по 5 месеца

Николай Михайлов Любомиров, докторант, тема: Чешка литература

Кирилка Личкова Петрова, Четвърти курс, Славянска филология

Вася Николаева Христова, Четвърти курс, Славянска филология

Резерви:

Ваня Станкова Костадинова, Трети курс, Славянска филология

Ивета Димитрова Андонова, магистърска програма "Литература, кино и визуални изкуства"

 

 

Забележка:

Възможно е подаване на молба за пренасочване към все още свободни места при второ класиране, включително и към позиция резерви след първо класиране. Маркираните места подлежат на преразглеждане при консултации между номинираните студенти. Възражения се приемат само в рамките на кандидатстването за второ класиране – срок за подаване - 15 април 2010 г.