Факултетът по славянски филологии обявява допълнително класиране за студентска мобилност за следните университети за учебната 2010-2011 година (за мобилност само през втория семестър):

 

 1. Банска Бистрица, Словакия  - 1 студент за 6 месеца
 2. Биелско-Бяла, Полша – 3 студенти по 5 месеца
 3. Букурещ, Румъния – 1 студент по 5 месеца
 4. Истанбул, Турция – 3 по 6 месеца
 5. Кайзери, Турция – 3 по 6 месеца
 6. Катовице, Полша – 2 студенти по 10 месеца
 7. Комотини, Гърция – 3 студенти по 5 месеца
 8. Лодз, Полша – 3 студенти по 6 месеца
 9. Люблин, Полша – 3 студенти по 4 месеца
 10. Неапол, Италия (Университет „Parthenope”) – 2 студенти по 5 месеца
 11. Оломоуц, Чехия – 1 студент за 4 месеца
 12. Познан, Полша – 2 студенти по 6 месеца
 13. Саарбрюкен, Германия – 2 студенти по 4 месеца
 14. Сегед, Унгария – 2 студенти по 6 месеца
 15. Трир, Германия – 3 студенти по 6 месеца

 

Необходими документи:

 

1. Молба (свободен текст; университетите, за които се кандидатства, да бъдат посочени  в желания от студента ред).

2. Мотивационно писмо.

3. CV – европейски формат.

4. Академична справка.

5. Документ за владеене на езика на страната, за която се кандидатства (или езика, на който се води обучението).

 

Допълнителна информация:

 1. Могат да кандидатстват студенти от всички специалности и програми на Факултета по славянски филологии, които до сега не са участвали в мобилност по програма “Еразъм” и имат записан ІІ курс на обучение.
 2. Възможно е кандидатстване за едномесечен езиков курс, който предшества мобилността и се провежда от страната-домакин (не се отнася за следните езици – английски, немски, френски, испански). Заявяването на това желание се включва в молбата.
 3. Детайлизирана информация за изискванията и критериите за селекцията можете да получите от заместник-декана по международната, проектната и информационната дейност доц. д-р Ренета Божанкова и от членовете на факултетската комисия.

 

Документите се подават в срок до 14 май 2010 г. (включително) в Деканата на ФСФ – кабинет 230.