Покана за конференция


Международна научна конференция „Електронно, дистанционно или … обучението на 21-ви век” ще се проведе на 6-8 април в Софийския университет.


logo_elТематични секции на конференцията:

·    Методологически, теоретични, практически, нормативни и технологически аспекти на интегрирането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в образователен контекст

·    Технологиите в управлението на образованието

·    Технологични решения за подпомагане и осигуряване на обучението

·    Роля на технологиите за предоставяне на равен достъп до образование

·    Качество на подпомогнатото от технологии учене и преподаване

·    Добри практики на използването на ИКТ в разнообразен образователен контекст

·  Подготовка на учителите за изпозване на технологиите в обучението

 

Форматите за участие в конференцията:

·         дълъг доклад (8 страници)

·         кратък доклад (5 страници)

·         постер (2 страници)

 

Важни дати:

·         31 януари 2011 – подаване на доклади

·         28 февруари 2011 –получаване на известие за одобрените доклади

·         10 март 2011 – изпращане на готовите доклади


Повече информация за конференцията можете да намерите на уебсайт с адрес: http://elde.e-center.uni-sofia.bg/