Факултетът по славянски филологии ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ специалист на длъжност инспектор учебна дейност в катедра „Руски език”.


Изисквания към кандидатите:

  • висше образование (филологическа специалност);
  • чужди езици – руски език (ниво С1); втори чужд език е предимство;
  • компютърни умения – Windows; MS Office – Word, Excel, PowerPoint; Internet;
  • компетентност в администриране на учебна и научноизследователска дейност във вуз.

 

Кандидатите е необходимо да представят:

  • автобиография – европейски стандарт;
  • копие от диплома за завършено висше образование.

Документите се подават до 17.00 часа на 08.07.2011 г. в ст. 230, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Ректората). Лице за контакт – Мария Стоянова (тел. +359 2 9308389).

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за събеседване.