conf-hall

 

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” ви кани на втората лекция от серията

„Български учени в чужбина”

 

Д-р Юри Стоянов

School of Oriental and African Studies, University of London

 

 

ще говори по темата

„МЕСИАНИСТИЧНА ПЕРСИЯ И „ЧЕТВЪРТИЯТ ЗВЯР” –

от имперско към апокалиптично противоборство в края на късната античност”


11 ноември, петък, от 19:00 часа в Новата конферентна зала на СУ

модератор доц. Цветелин Степанов


Лекцията е посветена на религиозните и апокалиптични измерения на последната „тотална война” между Източната Римска /Византийска/ империя и Сасандиска Персия (603 – 628), т.нар. „световна война” на късно-античния свят. Дългият и изтощителен конфликт е съпроводен със създаването и разпространението на все по-интензивни месианистични и апокалиптични сценарии, в които на Персия, особено в периода след персийското завладяване на Йерусалим и Светите земи през 614 г., е отредена ролята на есхатологичен противник на „Новия Рим”. Въпреки че настъпващите армии на Халифата поемат тази роля в следващите десетилетия, парадигмата на Персия като двигател на месианистични и есхатологични процеси запазва своето периодично актуализирано присъствие, символика и иконография в различни сфери на културата и политическата идеология на християнска Европа. Лекцията е съпроводена с богат илюстративен материал.


Д-р Юри Стоянов е бакалавър и магистър на СУ. Специализира в Оксфорд, защитава доктората си в института Варбург (Лондонски университет) в сферата на историко-религиозните изследвания. Член е на английското Кралско

дружество по изследвания на Азия, а в момента работи към Департамента за Средния и Близкия изток, Институт по ориенталистични и африканистични изследвания към Лондонския университет. Бил е директор на Кениън институт в Йерусалим, а понастоящем е старши научен сътрудник към института по археология Олбрайт, Йерусалим. Получавал е награди от Кралската академия на науките за проекти в Близкия Изток и Централна Азия. Член е на издателския съвет на няколко научни списания, изнасял е лекции в много страни по света по въпроси, свързани с взаимодействията между зороастризма, юдаизма, християнството и исляма и днешните им религиозни и политически последици. Автор е на редица статии и на книгите: „The Hidden Tradition in Europe”, 1994, „The Other God”, 2000, „Defenders and Enemies of the True Cross”, 2011. Съ-редактор на книгата „Christian Dualist Heresies in the Byzantine World, c.650-c.1450”, 1998