IMG_2861

На 18 ноември 2011 г. в Катедрата по руски език в Софийския университет  „Св. Кл. Охридски” беше  открит  Кабинет на „Русский мир” (каб. 127). На церемонията по откриването присъстваха представителите на фонд  „Русский мир” А. С. Дзасохов, А. А. Громико, Е. П. Загорская, съветникът по култура в Посолството на Руската Федерация в България С. М. Фошкин, началникът на  отдел култура в РКИЦ  Д. М. Шиланков, главният експерт по руски език в МОН С. Почеканска, деканът на Факултета по славянски филологии проф. П. Карагьозов, ръководителят на Катедра по руски език доц. Цв. Ралева, колеги русисти от водещи български вузове, преподаватели от Катедрата по руски език и студенти.

 

Гостите бяха посрещнати с хляб и сол в централното фоайе на най-стария български университет. След откриването на Кабинета се проведе разговор за състоянието на руския и българския език днес и за перспективите за сътрудничество между Софийския университет и фонд „Русский мир”. От името на Катедрата по руски език доц. Цв. Ралева благодари на фонда за подкрепата, която оказва на българските преподаватели русисти, и изрази надежда за плодотворно сътрудничество, което ще стимулира изучаването и преподаването на руския  език и култура и ще укрепва нашите общи духовни корени.

 

IMG_2833

 

IMG_2921

 

Това тържествено събитие съвпада с други два юбилея  – 100 години от преподаването на руски език в Софийския университет и 65 години от откриването на специалността Руска филология.