Albania
Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” Ви кани на:

АЛБАНИЯ: ПОЗНАТА И НЕПОЗНАТА

(L’ALBANIE: CONNUE ET INCONNUE)


Официално откриване - сряда, 01 Февруари 2012 г., 18:00ч., галерия "Алма Матер"


Авторът на експозицията, доц. д-р Емил Иванов, преподавател по Християнска археология в СУ „Св. Климент Охридски”, представя исторически фотографии от личната си и от други частни фотографски сбирки на антични и средновековни паметници, както и кадри от всекидневния живот в Албания от края на ХІХ век до наши дни.


Акцент в изложбата са архивните снимки от университетски сбирки и фондове в Европа. Някои от тях се показват пред широка публика за първи път.


След тяхното разкриване в началото на ХХ век, много от античните и средновековни градове, църкви, градски, пътни и укрепителни съоръжения са останали неподдържани, забравени и в незавидно състояние, като повечето от тях са заличени от съвременното застрояване.


Историческите фотографии са запечатали спомена за еуфорията от успеха на големите археологически открития в Албания през 20-те до 40-те години на ХХ век в Бутринт, Финики, Аполония, Антигония и Дуръс.

Фотографиите се придружени от датировка и обяснителни бележки.


Изложбата е част от общо 14-те научни изложби, съпътствали *ХХІІ международен конгрес по византинистика и медиевистика, *на която Софийският университет беше домакин (22-27 август 2011 г.).


През юни 2011 и януари 2012 г. доц. Емил Иванов изнесе лекции по темата на настоящата изложба в университетите в Йена, Мюнхен и Ерланген, Германия.