Катедрата по славянско езикознание Ви кани на лекциите на

проф д-р Йордана Маркович

от Департамента по сръбски език при Философския факултет на Университета в гр. Ниш, Сърбия,

които ще се състоят на:


9 април 2012 г., понеделник, от 10.30 до 14 часа в ауд. 109, на тема:


- Собственото име в комуникацията;
- Диалекти в сърбо-хърватския език;

10 април 2012 г., вторник, от 10.15 до 14 часа в ауд. 109, на тема:


- Паралели между софийския и нишкия говор;
- Банович Страхиня (епическа народна песен);


11 април 2012 г., сряда, от 14.15 до 16 часа в ауд. 109, на тема:


- Паралели между жаргонизмите в говора на българските и сръбските студенти и ученици.


Също така имаме удоволствието да Ви поканим на

представянето на сборник “Радови” (издаден от Университета в гр. Ниш),

който включва студентски преводи на избрани стихотворения на Бранко Милкович.

Представянето ще се състои на 9 април 2012 г., понеделник, от 18 часа в ауд. 109.