uni-artyКатедра по български език

Магистърска програма „Преводач – редактор”

Магистърска програма „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”

  

 

Каним всички интересуващи се на лекциите на д-р Зигрун Комати, Хумболд университет – Берлин, Германия по проблемите на:

 

 

 

 „Прагматичните частици и превода им от/на немски език (МП „Преводач – редактор”)

 сряда, 06.06.2012 г., 16 ч., ауд. 247 А

 

„Верификация на значението на текста с речници в електронен формат при превод от/на немски език” (МП „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”)

четвъртък, 07.06., 16 ч. каб. ауд. 138 А

 

Лекциите са на български език.