Nova konferentna

 

 

    Проф. Ронел Александър от Калифорнийския университет, Бъркли

 

   ще изнесе публична лекция на тема:

  Bulgarian Dialectology as Living Tradition

 

  27 юни, сряда, 17.00 ч., Нова конферентна зала