ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ – 17 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

 

Покана

до членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Съгласно чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет и решение на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии от 12 септември 2023 г., Протокол № 8,

 

СВИКВАМ

 

Общото събрание на Факултета по славянски филологии с мандат ноември 2023 – ноември 2027 г. на заседание на 17 ноември 2023 г. (петък) от 9.30 ч. в Аулата на Софийския уневарситет при следния дневен ред:

  1. Избор на комисии;
  2. Избор на председател и заместник-председател на ОС на ФСлФ;
  3. Мандатен отчетен доклад на декана;
  4. Избор на декан;
  5. Определяне на числения състав на факултетния съвет;
  6. Избор на членове на факултетния съвет.

 

Регистрацията на членовете на ОС на ФСлФ за участие в заседанието започва в 8.45 ч. на 17 ноември 2023 г. във фоайето пред Аулата.

 

9 октомври 2023 г.

 

Председател на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова