Словашка филология

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – първа част

10.02.2021 г.

9-13 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484955

гл. ас. д-р Диана Иванова

ас. Евгения Митева

II

Практически словашки език – трета част

28.01.2021 г.

9-13 ч.

www.slovakistikabg.com  - писмена част

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484968 – устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова

ас. Евгения Митева

II

Комуникативни умения (словашки език) – втора част

28.01.2021 г.

14-16 ч.

Скайп

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q1

ас. Евгения Митева

Владимира Гечова, словашки лектор

II

Работа с текст (словашки език) – първа част

29.01.2021 г.

9.30-11.30 ч.

Скайп

 

д-р Владимир Иванов

III

Лексикология и словообразуване на словашкия език

27.01.2021 г.

9-12 ч.

Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=484982

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

IV

Практически словашки език – седма част

27.01.2021 г.

9-13 ч.

Скайп

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

ас. Евгения Митева

Владимира Гечова, словашки лектор

IV

Словашки език за бохемисти

30.01.2021 г.

www.slovakistikabg.com  - писмена част

Мудъл – устна част

д-р Владимир Иванов

V

Магистърски курс по контактология

29.01.2021 г.

10-14 ч.

Мудъл

проф. д-р Найда Иванова

доц. д-р Величко Панайотов