kliment ohridskiУважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии, СУ „Свети Климент Охридски”,

има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата

традиционна международна научна конференция на тема

 

Филологическият проект – кризи и перспективи

 

Маркираме възможни посоки, в които да  бъде мислена проблематиката:

 

Филологическото дисциплинарно поле;

Филологията и другите сектори на познанието;

Филологията в смяната на методологическите парадигми.

 

Езици на самоописването – исторически променливи;

Литературноисторическите наративи;

Езикът и езиците на неговото описание.

 

Филологии и идеологии;

Филология, образователни институции, методически предизвикателства;

Лингвистиката в интердисциплинарния облик на филологията: близости и разстояния.

 

Славистичният филологически проект.

 

Филологът: мисия, стратегии, въпроси.

 

Филология, визуалност, дигитални светове.

 

Филология и нормативност.          

 

Секция Петър Увалиев – медиаторът и неговите медии:

обществена и дипломатическа дейност, Пиер Рув като филмов продуцент, сценарист и режисьор, театралното призвание на Петър Увалиев, изследвател и критик в областта на литературата, киното и изкуствата, преводач, спомени за него.

 

Конфренцията ще се проведе на 24. – 25. - 26.04. 2015 в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 15 минути. Работни езици: български, английски, руски.

 

Изпращайте заявките си:

заглавие, автор, ключови думи, резюме – до 300 думи

до 14.03.2015 на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Такса правоучастие – 30 лв.

 

Програма на конференцията

 

От организаторите на конференцията