Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра „Българска литература“

 

SU

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„П.П. СЛАВЕЙКОВ, Д-Р К. КРЪСТЕВ, СТ. МИХАЙЛОВСКИ.

ЛИТЕРАТУРА И СОЦИАЛЕН ОПИТ“

3-4. ноември 2016

 

ПРОГРАМА

 

3 ноември

Ректорат, Нова конферентна зала

 

9:00 Откриване

Бойко Пенчев – декан на Факултета по славянски филологии

 

Пленарни доклади

 

9:10-9:30 Mихаил Неделчев (НБУ), Оттеглянето/Оттеглянията на Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев

9:30-9:50 Mилена Кирова (СУ), Воля за практика: културното инженерство на д-р Кръстев

9:50-10:05 Дискусия

10:05-10:15 Кафе пауза

 

Модератор: Милена Кирова

10.15-10.30 Владимир Трендафилов (СУ), Конфликтът „Мисъл – Вазов“: бележки върху подялбата на българската модерност

10:30-10:45 Сирма Данова (СУ), Марк Аврелий и българската краевековна модерност

10:45-11:00 Румен Шивачев (ИЛ, БАН), Аспекти към социалното в индивидуализма на доктор Кръстев

11:00-11:15 Петър Трендафилов (ШУ), Д-р Кръстев и българското образование

 

11:15-11:45 Дискусия

11:45-13:00 Обедна почивка

 

Модератор: Сирма Данова

13:00-13:15 Катя Станева (СУ), Славейковци, Баща и Син: ревизиране на наследствата, или културата на Българското възраждане в прочита на младия Славейков

13:15-13:30 Кристина Йорданова (СУ), Ехо-жената. „На прага стъпки“ като проект

13:30-13:45 Йордан Ефтимов (НБУ), „Българската книга“ на д-р Кръстев като манифест

 

13:45-14:00 Илиян Шехада (СУ), Българската поезия преди и сега. Въртележката на подмяната/промяната

14:00-14:30 Дискусия

14:30-14:45 Кафе пауза

 

Модератор: Надежда Стоянова

14:45-15:00 Сава Сивриев (ШУ), Прометей и человекът(За „Симфония на безнадежността” на Пенчо Славейков)

15:00-15:15 Даниела Асенова (Университета в Упсала, Швеция), Пенчо Славейков и Алфред Йенсен

15:15-15:30 Eмил Димитров (ИЛ, БАН), Пенчо Славейков и Славянският събор през 1910 г.

15:30-15:45 Катерина Крушева (Гьотингенски университет, Германия), Къде е родена модерната душа? Образи на славянското у Пенчо Славейков

15:45-16:15 Дискусия

16:15-16:30 Кафе пауза

 

Модератор: Кристина Йорданова

16:30-16:45 Елка Димитрова (ИЛ, БАН), Блажени блажените

16:45-17:00 Хенрике Шмит (Хумболтов университет, Германия), Кредит и джебчилък. Икономическата метафорика при Пенчо Славейков

17:00-17:15 Камелия Жабилова (Институт за изследване на обществата и знанието, БАН), Бастунът на Пенчо Славейков

17:15-17:30 Калина Янева (СУ), Културните сигнали на епохата – битовите сцени в „Под игото“ и „Кървава песен“

17:30-18:00 Дискусия

 

4 ноември

Ректорат, Нова конферентна зала

 

Модератор: Калина Янева

10:00-10:15 Ирен Александрова (СУ), Пенчо Славейков и пре-мисленият човек

10:15-10:30 Пламен Антов (ИЛ, БАН), Философският поет: П. П. Славейков, Ст. Михайловски? Казусът „Михайловски” и въпросът за корените на декаданса и пораждането на сецесионния език

10:30-10:45 Маргарита Брадистилова (БАН),  Философските прозрения на класика Стоян Михайловски

10:45-11:00 Елена Азманова-Рударска (ЮЗУ), „To George Kennan”, П. П. Славейков, Ст. Михайловски и социално-политическите измерения на литературата

11:00-11:30 Дискусия

11:30-13:00 Обедна почивка

 

Модератор: Лора Динкова

13:00-13:15 Димо Пенков (СУ, Богословски факултет), Категориите „добро“ и „зло“ в светогледа на Ст. Михайловски

13:15-13:30 Калин Михайлов (СУ), Оцелостяването на човека в късното творчество на Стоян Михайловски

13:30-13:45 Ноеми Стоичкова (СУ), За “Неприспособимия и неговото приспособяване” след 30 години

13:45-14:00 Владимир Игнатов (СУ), „Роб на дълга или заробеник на страстите“: функции на социалната принадлежност („Милост закон изменява“ на Стоян Михайловски)

 

14:00-14:30 Дискусия

14:30-14:45 Кафе пауза

 

Модератор: Ноеми Стоичкова

14:45-15:00 Ани Илков (СУ), Гностическият Стоян Михайловски

15:00-15:15 Mария Огойска (НБУ), "Съвършен живот" в религиозно-философските апофтегми на Стоян Михайловски

15:15-15:30 Венцеслав Шолце (СУ), „Философически и сатирически сонети”: социалният опит като писане

15:30-15-45 Надежда Стоянова (СУ), Войната: стратегии на отреагиране

 

15:45-16:15 Заключителна дискусия

 

Резюмета на докладите от конференцията

 

Проект "П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит" - Библиотека