conf-hall

 

Катедра „Българска литература“ кани всички колеги от Факултета по славянски филологии на своята конференция „Литература и памет“, която ще се проведе на 9 ноември (четвъртък) от 9.30 часа в Нова конферентна зала, СУ.  

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

9 ноември 2017 г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала

9.30 Откриване на конференцията

Първа заседателна секция

Водещ: Милена Кирова

9.45 – 10.00 Катя Станева – Комичните етимологизации на Петко Славейков: игри с имената на местата и времената

10.00 – 10.15 Надежда Александрова – Народна памет и писмено наследство. Историята на Божил чорбаджи от Котел

10.15 – 10.30 Венцеслав Шолце – Колективна памет и историческо събитие: дискурси на Съединението в българската книжнина

10.30 – 10.45 Николай Чернокожев – Две могили - власт и спомняния

10.45 –11.00 Милена Кирова – Случаят Рицарски замък: между реалността и мистификацията

Дискусия

Почивка 11.00 – 11.15

 

Втора заседателна секция

Водещ: Кристина Йорданова

11.15 – 11.30 Деяна Талева – Наративът Исус Навин и превръщането на Oбетованата земя в място на паметта

11.30 – 11.45 Анелия Тотева – Библейски символи на началото и края в повестта на Йордан Йовков „Жетварят“

11.45 – 12.00 Кристина Колева – Вярата в болестта като природа и в природата като изцелител на болестта в разказа "Русалска нощ" на Йордан Йовков

12.00 – 12.25 Венета Савова, Надежда Стоянова – Косара или Дъщерята на Самуила: модернистични трансформации на средновековния наратив

12.25 – 12.40 Лора Динкова – Експериментът бог - игра между Йов и Мартина в повестта от Виктор Пасков ,,Мартина‘‘

Дискусия

Почивка. Коктейл: 12.40 – 13.30


Трета заседателна секция

Водещ: Биляна Борисова

13.30 – 13.45 Ноеми Стоичкова – Б. Пенев като литературен критик

13.45 – 14.00 Владимир Полеганов – Всичката сила на паметта: трансформации на спомена в диаболичния разказ

14.00 – 14.15 Мария Русева – Отвъд екватора: две художествени репрезентации на пътуването из Южна Америка

14.15 – 14.30 Иван Иванов – Литературен канон – културна динамика и постмодернизъм

14.30 - 14.45 Зорница Гъркова – Женските персонажи в романите на Емилия Дворянова. Двойни контексти

Дискусия: 14.45 – 15.15