Курс „История на българската криминална литература”

 

 

Лектор: проф. дфн Николай Аретов

 

Анотация

 

Курсът представя българския криминален роман в неговата цялост – от първите опити през ХІХ в. през неговото развитие на приливи и отливи през целия ХХ в. Отначало се дефинират жанровете, свързани с престъпленията и разследването; особеностите им се разглеждат в контекста на връзките с чуждите литератури и преводите. Специално внимание се отделя на проблема за разслоението на литературата по оста високо – ниско. Друг акцент в курса са идеологическите послания на криминалните романи, връзките на тези послания с настроенията на публиката и съвпадането / разминаването с доминиращите идеи на времето.

 

Курсът представя някои от характерните български образци на жанра, някои от които представят класици на българската литература в неочаквана светлина.

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Престъплението в литературата. Стратификация на литературата. Моделите на популярната и тривиалната литература.

2

2.

Поруганото семейство. Злодеяние и възмездие във възрожденската книжнина

2

3.

След Освобождението. Криминални авантюри и борба за свобода. Спомени от турските затвори Преводната литература между Едгар По и ЕдгарУолъс

2

4.

XХ век и неговите злодеяния. Българинът също може да бъде престъпник.Антон Страшимиров и ГеоргиСтаматов

Между „Хитрец”и „Нечиста сила”. ЕлинПелин

2

5.

Пътеки на неуловимото. Криминалните мотиви у диаболистите

2

6.

Закон и морал. Добри Немиров

2

7.

Благородни разбойници. Йордан Йовков

2

8.

Окървавената нива. Изображения на престъплениетов „Татул”и „Снаха”на Георги Караславов

2

9.

Терористи, заговорници и политически убийци

2

10.

В царството на социалистическия реализъм. „Синкретичен”период

2

11.

Шпиономания. Плахо реабилитиране на жанра. Павел Вежинов, Андрей Гуляшки и БогомилРайнов

2

12.

Нашият човек в Европа. Андрей Гуляшки и БогомилРайнов

2

13.

В сянката на Авакум Захов и Емил Боев

2

14.

Криминални мотиви във „високата”литература

Милиционерският роман на ЙорданРадичков

2

15.

80-те години. Нови търсения и стари схеми

Накъде задуха вятърът на промените?

2