П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Каним Ви да вземете участие в националната конференция

 

„Гласове на диаболизма в българската литература”,

организирана от катедра „Българска литература” и катедра „Теория на литературата”.

 

Събитието ще се проведе на 2 и 3 декември в СУ „Св. Климент Охридски”

 

12.3

 

Очакваме Вашите заглавия и резюмета (до 7 реда) на докладите до 30 юни 2016 г. на имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Форумът е посветен на явлението български диаболизъм и се стреми да го обговори през различни интерпретативни стратегии: историческа поява,контекст на българската диаболистична сцена, паралелни прочити с европейския диаболизъм. Сред ключовите фигури за конференцията ще бъдат Владимир Полянов, Георги Райчев, Чавдар Мутафов.

 

Централен тематичен акцент ще бъде поставен върху творчеството на Светослав Минков, с идеята в рамките на научната конференция да бъдат отбелязани петдесет години от смъртта на писателя, които се навършват на 22 ноември 2016 година.

 

Не на последно място, по време на събитието ще се проведе и „Работилница за диаболизъм – сън, сянка, смърт”, която ще бъде с дискусионен характер, целящ намирането на един възможен творчески модел на диаболистичния разказ. В същинската част на работилницата е заложено писането на художествени текстове, целящи да проверят дали е възможно актуализирането на диаболизма в контекста на съвременната ни литература.

 

 

С уважение:

 

Организационен екип:

докторант Десислава Узунова

докторант Александър Христов

докторант Владимир Полеганов

гл.ас. д-р Кристина Йорданова

гл.ас. д-р Мария Калинова

гл.ас. д-р Камелия Спасова

 

 

Картина на плаката: Борис Праматаров