Dostoevski

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО „Ф. ДОСТОЕВСКИ“

 

Приятно ни е да Ви съобщим, че от 23 до 26 октомври 2018 г. в София ще се проведе Първия международен симпозиум на Българско общество „Ф. Достоевски“

 

Симпозиумът ще бъде организиран съвместно с:

 

Институт за литература на Българската академия на науките

Философски факултет и Факултет славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

Национален литературен музей

Музей за християнско изкуство (София)

 

Институт за световна литература „М. Горки“ (Москва)

Музей за история на руската литература «В.И. Дал» (Москва)

Изследователски център «Вяч. Иванов» (Рим)

Общество «Акира Куросава» (Япония)

 

Тема на симпозиума:

 

Антропологията на Достоевски.

Човекът като проблем и обект на изображение в света на Достоевски

 

 

Програмата на симпозиума ще бъде ориентирана към следните проблемни полета:

 

  • Антропологията на Достоевски в светлината на философската антропология и европейската култура на ХХ в.
  • Антропологията на Достоевски в перспективата на руската религиозно-философска мисъл и руската култура на ХХ в.
  • Проблемът за човека в романа „Идиот“ (Към 150-годишнината на „Идиот“)

 

За участие в симпозиума се канят специалисти от различни специалности – литературоведи, лингвисти, философи, богослови, психолози, психоаналитици, антрополози и др.

Официални езици на симпозиума: руски, английски, български

Продължителност на докладите – 20 минути, време за обсъждане и дискусия – 10 минути.

 

Заявките за участие и резюме на докладите (в обем до 2000 знаци с интервалите) трябва да бъдат изпратени на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за изпращане на заявките: 31 януари 2018 г.

 

Максимално число участници в симпозиума: 100

Такса правоучастие за българските участници: 100 лв.

Таксата правоучастие включва: публикуване на резюмето и доклада, кафе-паузи, официална вечеря, културна програма (без екскурзия).

Разходите за пътни и дневни са за сметка на участниците или институцията, която ги командирова.

 

Забележка: Организационният комитет ще окаже помощ на част (до 10 %) от участниците в симпозиума – млади учени и докторанти.

Място за провеждане на заседанията: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките.

 

Организационен комитет на симпозиума: Емил Димитров (Председател, Българска академия на науките), Стоян Асенов (Софийски университет), Живко Цирков, Виктор Иванов, Калин Михайлов (Софийски университет), Розанна Казари (Бергамо, Италия), Анастасия Гачева (Институт за световна литература, Москва), Жорди Мориляс (Барселона, Испания), Кристоф Гарстка (Бохум, Германия), Тоефусa Киносита (Чиба, Япония)

 

Програмно-редакционен комитет: Нина Димитрова (Председател, Българска академия на науките), Татяна Касаткина (Институт за световна литература, Москва), Алесандра Елиза Визинони (Бергамо, Италия), Мимоза Димитрова, Эмил Димитров.

 

Програмният комитет на симпозиума ще разгледа постъпилите заявки и ще съобщи решението си до 1 март 2018 г.

Цялата информация за симпозиума своевременно ще бъде публикувана на сайта на Българско общество «Ф. Достоевски»: https://bod.bg

 

Ще се радваме на Вашето участие!

 

 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ