Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра по руска литература

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научната конференция

 

СЪВРЕМЕННИТЕ СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ – ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДНАТА РЕЦЕПЦИЯ,

 

която ще се проведе на 22 ноември 2019 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

 

В рамките на конференцията ще бъде организирана секция за студентски разработки.

 

Срок за подаване на заявки за участие (заглавие и кратко резюме на доклада): 19.11.2019 година.

Адрес за подаване на заявките: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Продължителност на представянето на докладите: 15 минути

Не се предвижда такса участие.

 

Организатор:

Екипът на проект № 80-10-144/15.04.2019 „Преводна рецепция на съвременната руска литература в българската култура (XXI век)“