Балообразуване

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

2024/2025 уч. г.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

Оценки от дипломата за средно образование³

Българска филология

Редовна,

Задочна

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по български език и литература

2. ДЗИ² по български език и литература

                             

С коефициент 3:

3. ДЗИ по английски език

4. ДЗИ по немски език

5. ДЗИ по френски език

6. ДЗИ по испански език

7. ДЗИ по италиански език

8. ДЗИ по руски език

 

 

Български език и литература

 

 

Славянска филология

Редовна

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по български език и литература

2. ДЗИ² по български език и литература

                                                                      

С коефициент 3:

3. ДЗИ по английски език

4. ДЗИ по немски език

5. ДЗИ по френски език

6. ДЗИ по испански език

7. ДЗИ по италиански език

8. ДЗИ по руски език

 

Български език и литература

 

 

Руска филология

Редовна

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по руски език

 

С коефициент 2,5:

2. ДЗИ¹ по български език и литература

2. ДЗИ² по български език и литература

4. ДЗИ по английски език

5. ДЗИ по немски език

6. ДЗИ по френски език

7. ДЗИ по испански език

8. ДЗИ по италиански език

 

 

Български език и литература

Балканистика

Редовна

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по български език и литература

2. ДЗИ² по български език и литература                                           

 

С коефициент 3:

3. ДЗИ по английски език

4. ДЗИ по немски език

5. ДЗИ по френски език

6. ДЗИ по испански език

7. ДЗИ по италиански език

8. ДЗИ по руски език

 

Български език и литература

 

 

 

Забележка:

  1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

  1. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет от допълнителния държавен зрелостен изпит.
  2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценка от задължителен или от допълнителен държавен зрелостен изпит.
  3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.