Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

ПРОГРАМА

на международна научна конфереция

„Литературните поредици – конструиране и деконструиране на канона“

  

 

Четвъртък, 26 ноември 2020

https://meet.google.com/oeh-ezca-tpm

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

10:00. Откриване на конференцията от Декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев

 

Пленарно заседание

Модератор: Ноеми Стоичкова

10:15. Милена Кирова (СУ „Св. Климент Охридски“) Литературата и войната: случаят Походна войнишка библиотека

10:30. Светлана Стойчева (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“) – „Черната поредица“ на изд. „Сребърен лъв“ на Георги Марковски

10:45. Пламен Антов (Институт за литература – БАН) – Една анонимна поредица от маргиналиите

11:00. Snizhana Zhygun (Borys Grinchenko Kyiv University) – Martyrology or Pop Culture? The Way Literary Series Affect Public Memory in Ukraine

11:15-11:30. Дискусия

11:30-11:45 Почивка

 

Автопоредици и библиотечни каталози

Модератор: Камелия Спасова

11:45. Tetiana Riazantseva. (Shevchenko Institute of Literature, NAS of Ukraine)From Memories to Visions. Series of Poems of Oleksa Stefanovych

12:00. Yevheniia Kanchura (Zhytomyr Polytechnic State University) – Cycles in fantasy fiction: world construction and worlds' intrusion

12:15. Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Великолепната четворка: Елена Феранте

12:30. Камелия Спасова (СУ „Св. Климент Охридски) – Световната литература от корабите: литературните поредици на Калимах

12:45-13:00. Дискусия

13:00-14:00  Обедна почивка

 

Издателски проекти от периода между двете световни войни

Модератор: Надежда Стоянова

14:00. Анна Алексиева (Институт за литература – БАН) – Библиотека „Велики българи“ и потреблението на идентичност

14:15. Димитър Атанасов (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН) – „Великите българи“, „Древна България“ и други литературно-исторически разкази от междувоенния период: между историческия метаразказ и комерсиализацията

14:30. Маргарет Поппетрова (СУ „Св. Климент Охридски“) – „Игнатовите издания” - амбициозен книгоиздателски проект от времето между двете световни войни

14:45. Светла Черпокова (ПУ „Паисий Хилендарски“) – Забравени издания, забравени преводачи

15:00-15:15. Почивка.

 

15:15. Михаил Неделчев. ПОЛСКА БИБЛИОТЕКА – дело на проф. Боян Пенев и на Дора Габе.

 

15.30. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски) – Канон и повторение. Подривни залози на кодификацията в поредицата „Библиотека „Зидари“

15:45. Мариета Гиргинова (Институт за литература – БАН), Елизария Рускова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Списание в списанието. Как функционира една „скрита“ професионална театрална поредица в междувоенния период?

16:00. Надежда Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“) – Порядък и композиция. Четиво „Наука и живот“ на изд. „Акация“

16:15-16:45. Дискусия

17:00. Представяне на Библиотека „Международен филологически форум“. С участието на проф. Татяна Ангелова и редакционния екип на изданието.

         Представяне на том 3 на „Творческа библиотека“ – “Silva Poetica”. С участието на Александър Христов и съставителя Николай Генов.

 https://philol-forum.uni-sofia.bg/library/artistic-library-3/ 

 

Петък, 27 ноември 2020

https://meet.google.com/oeh-ezca-tpm

EET - Eastern European Time UTC+2 hours

 

Поредици и социалистически канон

Модератор: Ноеми Стоичкова

9:00. Биляна Курташева (Нов български университет) – Невидимата поредица: сборници с есета през 70-те и 80-те години на ХХ век. Една хипотеза за меката подривност

9:15. Васил Загоров, Поли Муканова (УниБИТ) – Канонично и апокрифно – за един поетичен самиздат

9:30. Поли Муканова (УниБИТ) – Паралелният канон: служебният бюлетин на СБП

9:45-10:00. Дискусия

10:00-10:15. Почивка

 

Жанрови модификации на поредиците и паметта за травмите в балкански и славянски контекст

Модератор: Росица Чернокожева

10:15. Ив-Кристиан Ангелов (СУ „Св. Климент Охридски“) – Литературни особености на мемоаристката, посветена на лагера „Белене“. Болка, писане, памет.

10:30. Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Антологията „Когато ми отнеха името“ и травмата от Възродителния процес в литературата на мюсюлманските общности

10:45. Недялко Желев (СУ „Св. Климент Охридски“) − Сребреница в постюгославския романов свят

11:00-11:15. Дискусия

11:15-11:30. Почивка

 

Литературните поредици за деца през новия век

Модератор: Светлана Стойчева

11:30. Alicja Fidowicz (Jagiellonian University) – Marcin Szczygielski's series about Maja: between traditional canon and innovation

11:45. Anna Ostapchuk (Zhytomyr Polytechnic State University) – Inclusive reception in mini-series of picture books by Ukrainian “Agrafka” art studio in the world context: intermediality aspect

12:00. Diana Zalar (University of Zagreb) – Literary Series Mirko – Croatian Response to the American Series Diary of a Wimpy Kid and Timmy Failure

12:15-12:30. Дискусия

12:30-13:30. Обедна почивка

 

Неслучилите се поредици на XIX век

Модератор: Владимир Игнатов

13:30. Ольга Новик (Бердянский государственный педагогический университет) –  Частная коллекция книг как маркер эпохи

13:45. Мария Пилева (СУ „Св. Климент Охридски“) – Профетическото слово в диалозите и стиховете на Неофит Хилендарски Бозвели

14:00. Владимир Игнатов (9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, СУ „Св. Климент Охридски“) – „И наш Петко с мъжете“, или за един опит за възрожденска антология

14:15 – 14:30. Дискусия

14:30-14:45. Почивка

 

Поредици и национални литератури

Модератор: Кристиян Янев

14:45. Росица Чернокожева (Институт за литература – БАН) – Литературните анкети, издания на Института за литература – поле за психографски и психоаналитични тълкувания

15:00. Лора Динкова (СУ „Св. Климент Охридски“)Сборникът „Алилуя“ на Виктор Пасков в контекста на поредицата  „Златна колекция XX век“

15:15. Александра Куманова, Николай Василев (УниБИТ) – Литературната поредица от изданията на „Златната христоматия на България” (2013-2018) – пазители и разпространители на българското изящно слово

15:30-15:45. Почивка

 

15:45. Маргрета Григорова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски“) – Антологичната концепция на полските броеве на „Литературен вестник“

16:00. Ольга Харлан (Бердянский государственный педагогический университет) – Забытые (возвращенные) имена: новый взгляд на историю украинской литературы

16:15. Світлана Підопригора (Чорноморський національний університету імені Петра Могили) – «Минуле та сучасне візуальної літератури: український досвід»

16:30-17:00 Дискусия

17:00. Закриване на конференцията

 

Организатори:

доц. д-р Ноеми Стоичкова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, хон. ас. д-р Владимир Игнатов