Програма на международната конференция „Гласове на другостта“

2 – 3 ноември 2022 г.

 

 

2 ноември 2022 г.
Заседателна зала 1

 

Първо пленарно заседание

Адрес за присъединяване през Google Meet

(ще се ползва само за секциите с онлайн участия, на 2 ноември):

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Ноеми Стоичкова

 

9.00 ‒ 9.15 Откриване на конференцията от доц. д-р Бойко Пенчев – декан на ФСлФ

 

9.15 ‒ 9.30 Пламен Антов ‒ Предмултикултурализъм, или как се сношават американките и американците: българският/европейски поглед

9.30 – 9.45 Николай Чернокожев ‒ Стереотипни и различни вглеждания във Византия в романа „Светослав Тертер“

9.45 ‒ 10.00 Албена Вачева, Николай Папучиев – Литературата като перифериен глас. Присъствието на художествени текстове на страниците на таблоидите от 90-те години на ХХ в.

10.00 ‒ 10.15 Милена Кирова ‒ Българската поезия в началото на XXI век: акценти на непопулярно-различното

10.15 – 10.30 Ренета Божанкова ‒ Съвременни литературни проекции на сюжета за „друговремеца“

10.30 – 10.45 Дискусия

10.45 ‒ 11.00 Почивка

 

Второ пленарно заседание

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Мартин Колев

 

11.00 ‒ 11.15 Хюсеин Мевсим ‒ Многострадална Парашкева в дебрите на другостта (онлайн)

11.15 ‒ 11.30 Snizhana Zhygun ‒ “Invisible Battalion”: new images of female characters in modern Ukrainian women's war prose (онлайн)

11.30 ‒ 11.45 Ирен Александрова ‒ Другостта или „Това не съм Аз“

11.45 ‒ 12.00 Калина Лукова ‒ Разчитането на цитата като експериментален съпоставителен код („За едно кътче на душата“ от Г. П. Стаматов и „Незнайният“ от Георги Райчев) (онлайн)

12.00 ‒ 12.15 Пьотър Мищела ‒ Колко Пшибишевски има в „Около женския въпрос“? Между „побългарения превод“ и литературната мистификация (онлайн)

12.15 – 12.40 Емил Димитров – Историята на една мистификация

12.40 ‒ 12.55 Дискусия

 

12.55 ‒ 13.30 Обедна почивка

 

Секция „Образование и литература: липси и потенциали“

Модератор: Яница Радева

 

13.30 ‒ 13.45 Георги Тошев ‒ Образованието присъства: когато документалното кино и литературата се срещнат

13.45 – 14.00 Юлия Йорданова ‒ Литерарпедагогът: Възгледите на проф. д-р Иван Шишманов за литературното образование

14.00 – 14.15 Мария Пилева ‒ „Колибарската дъщеря“ в българската възрожденска литература

14.15 ‒ 14.30 Дискусия

14.30 ‒ 14.45 Почивка

 

Секция „Литературни (кръсто)пътища на ХХ в.: съприкосновения и раздалечавания“

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Татяна Ичевска

 

14.45 – 15.00 Татяна Ичевска ‒ Има ли възраст за старостта. (Наблюдения върху текстове на Емилиян Станев) (онлайн)

15.00 ‒ 15.15 Элеонора Шестакова ‒ Инаковость любовной истории в романе «Анатолия Мариенгофа Циники»: перекресток русской и европейской литературных традиции (онлайн)

15.15 ‒ 15.30 Фотини Христакуди ‒ Полифонизмът на гръцката поезия от края на XIX и първите десетилетия на ХХ в.

15.30 ‒ 15.45 Мая Ангелова ‒ Военната лирика на Радой Ралин и книгата „Боеве“ на Йордан Вълчев: различното лице на тила и фронта (онлайн)

15.45 ‒ 16.00 Поли Муканова ‒ За големите книги: бележки от периодиката

16.00 ‒ 16.15 ‒ Дискусия

16.15 ‒ 16.30 ‒ Почивка

 

Секция „Вариации на гласа: от Античността до постмодерността“

Адрес за присъединяване през Google Meet:

https://meet.google.com/mky-onmn-kgn

 

Модератор: Камелия Спасова

 

16.30 ‒ 16.45 Иван Иванов ‒ Национално и глобално, постмодернизъм и световна литература – последните романи на Казуо Ишигуро и Харуки Мураками (онлайн)

16.45 ‒ 17.00 Румяна Евтимова – Жанровите перипетии на факта

17.00 ‒ 17.15 Биляна Курташева ‒ Другостта като читателска задача (Върху някои наративи на Кутси, Егърс, Пелевин)

17.15 ‒ 17.30 Йоанна Нейкова ‒ Бекет и неутралният глас

17.30 ‒ 17.45 Франческа Земярска ‒ Портрет на един глас: интонация и персонификация в романа „Алексий, или трактат за напразната борба“ на Маргьорит Юрсенар

17.45 ‒ 18.00 Елена Минчева ‒ Различният образ на Спасителя в мистерията на Дарио Фо „Чудото на сватбата в Кана“

18.00 – 18.15 Камелия Спасова ‒ Гласът на Одисей, гласът на сирените

18.15 ‒ 18.30 Дискусия

 

 

3 ноември 2022 г.

Заседателна зала 1

 

Секция „Природа и другост“

Модератор: Мартин Колев

 

9.00 – 9.15 Мая Горчева ‒ Цикладските острови на Борис Априлов: другото лице на морето и писането

9.15 – 9.30 Андрей Ташев ‒ Художественото творчество на Ячо Кабаивански в контекста на българската маринистика

9.30 – 9.45 Огняна Георгиева – Западните покрайнини в лирическия простор

9.45 – 10.00 Мартин Колев ‒ Морето като гладко номадско пространство: за маринистичната проза на Матвей Вълев

10.00 – 10.15 Дискусия

10.15 – 10.30 Почивка

 

Секция „Анимализъм и(ли) антропоцентризъм“

Модератор: Яница Радева

 

10.30 – 10.45 Росица Чернокожева ‒ Диадата човек и животно в творчеството на Боян Биолчев

10.45 – 11.00 Калина Захова ‒ Ако можехме да ги преведем

11.00 – 11.15 Яница Радева ‒ „Свети Вълк“ на Елена Алексиева като апокриф

11.15 – 11.30 Дискусия

11.30 – 11.45 Почивка

 

Секция „(Не)познатите други: социални ракурси“

Модератор: Марианна Георгиева

 

11.45 – 12.00 Наталия Христова ‒ За интимните врагове на литературното образование в училище

12.00 – 12.15 Анжела Георгиева ‒ Медиите на българската диаспора ‒ (не)познатите други

12.15 – 12.30 Ваня Георгиева ‒ Гласове на другостта: незаченати и доброволно усмъртени деца

12.30 – 12.45 Марианна Георгиева ‒ Поезията на лудостта и ендокринната мрежа на чувствата

12.45 ‒ 13.00 Дискусия

 

13.00 – 14.00 Обедна почивка

 

Заседателна зала 2

 

Секция „Женскост и другост“

Модератор: Полина Пенкова

 

10.00 ‒ 10.15 Ива Анастасова ‒ Жана се приближи до прозореца: романът „Един живот“ на Ги дьо Мопасан

10.15 ‒ 10.30 Мартина Недялкова ‒ Другост в другостта: разказите на Чън Жуоси в рамките на китайската „литература на белезите“

10.30 ‒ 10.45 Лора Хараламбиева ‒ Гласът на другостта в творчеството на Елза Моранте: Женският канон и италианската литература през XX век

10.45 ‒ 11.00 Полина Пенкова ‒ „Другите“ майки: алтернативни репрезентации на жената

11.00 ‒ 11.15 Дискусия

11.15 ‒ 11.30 Почивка

 

Секция „Славянски гласове на другостта“

Модератор: Недялко Желев

 

11.30 ‒ 11.45 Венеса Начева ‒ Телесните прояви на другостта в поезията на Еугениуш Ткашичин-Дицки

11.45 ‒ 12.00 Боряна Цветкова ‒ Ранната критическа рецепция на хърватските „борхесовци“

12.00 ‒ 12.15 Александра Александрова ‒ Борис Христов, Бохумил Храбал, Егон Бонди и кафкианският стремеж към самоизличаване

12.15 ‒ 12.30 Недялко Желев ‒ Другостта като идентичност: куиър изповеди в постюгославската проза

12.30 ‒ 12.45 Дискусия

 

12.45 ‒ 14.00 Обедна почивка

 

Заседателна зала 1

 

Секция „Вариации на другото в българския канон“

Модератор: Людмила Малинова

 

14.00 – 14.15 Биляна Борисова ‒ Метафизичната отвъдност в модернистичното мислене на Пенчо Славейков – форми на присъствие и „проговаряне“ на „другото на отсамното“

14.15 – 14.30 Венцеслав Шолце ‒ Към въпроса за идейно-теоретичното формиране на творчеството на Симеон Радев

14.30 – 14.45 Маргарет Поппетрова ‒ „Вестник на жената“ и неговият дневен ред

14.45 – 15.00 Людмила Малинова ‒ Талантлива, но забравена (Стефана Цанкова-Стоянова, поетеса от първата половина на XX век)

15.00 – 15.15 Костантин Адирков ‒ Вариации на мита за Дон Жуан в българската литература

15.15 – 15.30 Дискусия

15.30 – 15.45 Почивка

 

Секция „Вариации на каноничното в новата българска литература“

Модератор: Барбара Митева

 

15.45 ‒ 16.00 Владимир Илиев – Другият интелигент в „Синият залез“ на Павел Вежинов

16.00 ‒ 16.15 Екатерина Калева – Актуализираният имплицитен читател на повестите на Павел Вежинов: нов прочит

16.15 ‒ 16.30 Иван Георгиев ‒ Любов-болест-гений: „Аутопсия на една любов“ (Виктор Пасков) и „Доктор Фаустус“ (Томас Ман)

16.30 ‒ 16.45 Ралица Люцканова ‒ „Поразените“ на Теодора Димова: огласяване на „другия“ разказ

16.45 ‒ 17.00 Барбара Митева ‒ Проблемът за половата идентичност в романа „Остайница“ на Рене Карабаш

17.00 ‒ 17.15 Дискусия

17.15 ‒ 17.30 Почивка

 

Секция „Иновации в опозицията „родно“–„чуждо“

Модератор: Ноеми Стоичкова

 

17.30 ‒ 17.45 Светла Черпокова ‒ Хорът на единодушието срещу гласовете на „другостта“

17.45 ‒ 18.00 Азиз Шакир ‒ Образите на „лошия“ и „добрия“ мюсюлманин в българските народни песни (по примери от „Българско народно творчество“ т. 1 – 12)

18.00 ‒ 18.15 Димитър Бурла ‒ „Българският европеец“ или чужденецът на своя земя

18.15 ‒ 18.30 Виктория Чипова ‒ Опозицията „родно“‒„чуждо“

18.30 ‒ 18.45 Дискусия

 

18.45 ‒ Закриване на конференцията

 

Организатори на конференцията: доц. д-р Ноеми Стоичкова, д-р Яница Радева, докторант Мартин Колев.

Международната конференция „Гласове на другостта“ е част от проекта „Текстове от маргиналията: памет и употреби“ (№ 80-10-54 от 2022 г.), финансиран от НИС на СУ „Св. Климент Охридски“.