Международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“ (17-19.11.2023 г., гр. Харманли)

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aY31gXPVtKJu2v4SGGjZx6ut65PSmtC3AmSRF7ML-FZM1%40thread.tacv2/1699616695063?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%2261b1b122-c0cf-4433-b3e6-edf0a0c3e0db%22%7d

 

Програма на конференцията