ПОКАНА

за участие в традиционната интердисциплинарна конференция за млади изследователи

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

sv Kliment Ohridski sv KM

 

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” кани студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени да вземат участие в ежегодните Климентови четения за млади изследователи, организирани от катедрата.

Докладите трябва да са посветени на въпроси и проблеми, свързани със средновековната епоха: история, литература, език, култура, фолклор, връзки и приемственост между Античност и Средновековие, между Средновековие и съвременност.

Желаещите да участват в конференцията могат да изпращат заявки – тема и резюме (до 150 думи) на доклада, придружени с кратка биографична бележка за себе си – до 5.11.2016 г. на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Докладите не трябва да надхвърлят 6 стандартни машинописни страници, а времето за представянето им е 15 минути.

Тази година Климентовите четения ще се състоят на 28.11.2016 г. и ще бъдат част от празничната университетска програма по честването на 1100-годишнина от успението на св. Климент Охридски.

 

Организационен екип от

Катедрата по кирилометодиевистика