График за провеждане на СИД за зимния семестър на 2022-2023 г. - редовно обучение

 

Българска филология

Старогръцки език – доц. Н. Панова - организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч. пред ауд. 136

Полски език – хон. ас. Михаела Тодорова – организационна среща на 11.10.2022, вторник, 15.30 ч., каб. 149

Сръбски и хърватски език – организационна среща на 10.10.2022, понеделник, 14 ч., каб. 158

Чешки език – гл.ас. Мая Радичева, 12.10., сряда, 10 ч., пред каб. 158

Руски език - Виолета Миланова, Силвия Ганчева - вторник, 8.30 ч., 160 ауд.

Антични сюжети в литературата и киното – проф. дфн Искра Христова-Шомова - вторник, 18 ч., ауд. 150

Идеи за човека, за свободата му и мястото му в обществото през Българското средновековие – проф. дфн Вася Велинова – организационна среща на 18.10.2022, 12 ч., каб. 144, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Социолингвистика – проф. дфн Ангел Ангелов –от 11.10.2022, вторник, 16 ч., каб. 142

Поетика на примера – доц. д-р Камелия Спасова – от 11.10.2022, вторник, 18 ч., ауд. 160

Език и право  –  проф. Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов – организационна среща на 14.10.2022, петък, 14 ч., ауд. 137

Психолингвистика и чуждоезиково обучение – доц. д-р Венера Матеева-Байчева – от 14.10.2022, петък, каб. 119

Вяра и култ: памет за ранните български светци – доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев - организационна среща на  12.10.2022 г., сряда, 19 ч.,  каб. 176Б

Антропология на съвременността – проф. дфн Николай Папучиев – от 11.10.2022,  вторник, 18 ч., ауд 150

Образование и мултикултурализъм – проф. д-р Владимир Атанасов – организационна среща на 12.10.2022, сряда, 17 ч., каб. 155

Дискурс и дискурсна компетентност – проф. д-р Ангел Петров – от 11.10.2022 г. , вторник, 17 ч. -  Мудъл https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=76453.

 

Руска филология

Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси) – доц. д-р Красимира Петрова - петък 14 – 16 ч., ауд. 125

Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод – доц. д-р Силвия Петкова - четвъртък 14 – 16 ч., ауд. 125

Съвременният политически дискурс и проблемите на превода – доц. д-р Силвия Петкова - сряда 09 – 11 ч., ауд. 125

Автентичният текст в помощ на обучението по руски език – д-р Росица Хаджигеоргиева – от 12.10.2022, сряда, 11 ч., каб. 155

Превод на научен текст – гл.ас. д-р Владимир Манчев - вторник 17 – 19 ч., ауд. 124

 

Балканистика

Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници) – проф. д-р Румен Бояджиев – от 11.10.2022, вторник, 16 ч. , ауд. 134