Словашка филология

зимна сесия – 2021/2022

 

 

Курс

Изпит по

Дата и час на провеждане

Онлайн платформа

Изпитващ

I

Практически словашки език – първа част

10.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=863638 – писмена част

 

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg  - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова,

Владимира Гечова

I

Правоговор и правопис на словашкия език

10.02.2022

13.30 ч.

https://join.skype.com/MebaOHeuD4gg

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова

II

Практически словашки език – трета част

08.02.2022

8.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866657 – писмена част

 

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова

Владимира Гечова

II

Работа с текст (словашки език) – първа част

08.02.2022

12.30 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866652

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

II

Комуникативни умения (словашки език) – втора част

08.02.2022

14.00 ч.

https://join.skype.com/pPNiMYsJEN5j

Владимира Гечова

III

Практически словашки език – пета част

26.01.2022

10.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова, д-р Полина Николова

III

Лексика и фразеология (словашки език)

26.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/kvDEyKWT01Q0

Владимира Гечова

III

Лексикология и словообразуване на словашкия език

31.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866661  

гл. ас. д-р Диана Иванова

 

IV

Практически словашки език – седма част

24.01.2022

9.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=866663  – писмена част

 

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC - устна част

гл. ас. д-р Диана Иванова, Владимира Гечова

IV

Делова кореспонденция (словашки език)

24.01.2022

13.00 ч.

https://join.skype.com/OnvC6mg1YvyC

Владимира Гечова

V

Практически словашки език – девета част

20.01.2022

9.30 ч

https://join.skype.com/qayQX6wVHHRc

доц. д-р Величко Панайотов, Владимира Гечова