Учебна година:  2022/2023

Катедра по славянско езикознание

Сесия: зимна

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

30.01.2023

10.00 ч

154к.

СФ / Славянска филология/ чешки, словашк

и и полски профили

I

Увод в славянската филология

Проф.дфн Найда Иванова

6.02.2023

10.00 ч.

154к.

СФ / Славянска филология /сръбски и хърватски и украински профил/

I

Увод в славянската филология

Проф.дфн Найда Иванова

6.02.2023

9.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/ 

I

Практически чешки език – първа част

доц.д-р Стилиян Стойчев

3.02.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология 

/полски профил/

I

Практически полски език – първа част

Гл.ас.д-р

Витка Делева и гл. ас. д-р Жана Станчева

31.01.2023

10.00 ч.

109

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/ 

I

Практически сръбски  и хърватски език – първа част

Доц. д-р Димка Савова

25.01.2023

9.00

Бл.1

437

Славянска филология 

словашки профил

I

Практически словашки език – първа част

Ас.Евгения Митева, лектор Владимира Гечова

17.02.2022

9.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/чешки/ 

Доц. д-р Стилиян Стойчев

4.02.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология

/ полски профил/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -

Гл.ас. д-р Витка

Делева 

16.02.2023

10.00 ч.

109к.

Славянска филология

/сръбски и хърватски  профил/

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/сръбски и хърватски/

Гл.ас.д-р Росица Стефчева

15.02.2023

11.00

1бл.

439

Славянска филология 

словашки профил

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/словашки /

Доц. д-р Величко Панайотов

10.02.2023

10.30

430

Славянска филология

Украински профил

II

Съвременен  славянски език – фонетика и фонология -/украински/

Гл.ас.д-р Павлина Мартинова

12.02.2023

9.00 -12.00 –писмен

13.00 – 15.00 устен

160 Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

II

Практически чешки език – трета част

Доц.д-р Стилиян Стойчев 

23.01.2023

10.30

149к.

Славянска филология 

/полски профил/

II

Практически полски език – трета част

Гл.ас. д-р Жана Станчева, ас. Васил Гешев

13.02.2023

10.00 ч.

109к.

Славянска филология 

/сръбски и  хърватски профил

II

Практически сръбски и хърватски език – трета част

Гл. ас. д-р Росица Стефчева

15.02.2023

8.30

1бл.

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

II

Практически словашки

език – трета част

Гл.ас.д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

31.01.2023

11.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

III

 

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология -/чешки/

Доц.д-р Цветанка Аврамова

25.01.2023

10.30 ч.

149

Славянска филология 

/полски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология /полски/

Гл. ас. д-р Жана Станчева

27.01.2023

12.00 ч.

109к/ 153к

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / сръбски и хърватски/ 

Доц. д-р Димка Савова

30.01.2023

8.30

1бл.

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / словашки/

Гл.ас.д-р Диана Иванова

30.01.2023

10.00

430

Славянска филология 

украински профил

III

Съвременен славянски език –словообразуване и лексикология / украински/ 

Гл.ас.д-р Павлина Мартинова

26.01.2023 – писмен

27.01. -устен

 10.00

 

11.00

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

III

Практически чешки език – пета част

Гл.ас. д-р Емилия Македонска, лектор Зденек Андърле

23.01.2023

8.30

Бл.1

437

Славянска филология 

/словашки  профил/

III

Практически словашки език пета част 

Гл. ас. д-р Диана Иванова, лектор Владимира Гечова

25.01.2023

10.00 ч.

Блок 1 428к. 

Славянска филология 

/украински профил/

III

Практически украински език пета част

 

гл.ас. д-р Райна Камберова

13.02.2023

10.00 ч.

154

Славянска филология

 /профил бохемистика/

IV

Историческа граматика на чешкия език

Проф.дфн Маргарта Младенова

24.01.2023

10.00 ч.

149к.

Славянска филология

/полски профил/

IV

Историческа граматика на полския език

Гл. ас. д-р Витка Делева

28.01.2023

12.00

109

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

IV

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

Гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

20.01.2023

14.00 ч.

библиотека

Славянска филология /сръбски и хърватски профил/

IV

Втори славянски език –словенски за сръбски и хърватски

Лектор Ева Шпрагер

23.01.2023

14.00

149а

Славянска филология

/полски профил

IV

Втори славянски език – украински за полонисти

Хон. ас. д-р Лилия Желева

23.01.2023

9.00

437

Славянска филология

/словашски профил/

IV

Практически словашки език – седма част

Ас.Евгения Митева

23.01.2023

11.00 ч.

150к.

Славянска филология

V

Теория   на превода  

Доц. д-р Радост Железарова

15.02.2023

11.00 ч.

160Б

Славянска филология

/профил бохемистика/

V

Практика на превода на чешки език 

Доц. д-р Радост Железарова

24.01.2023

12.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

Практика на превода на полски език

Доц. д-р Диляна Денчева

28.01.2023

11.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

История на полския книжовен език  втора част

доц. д-р Диляна Денчева

24.01.2023

10.00 ч.

154к.

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

 V

История на сръбския  и хърватския книжовен език втора част

Проф.дфн Найда Иванова

14.02.2023

13.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/ бохемистика/

V

Стилистика на чешкия език

Доц. д-р Цветанка Аврамова

24.01.2023

8.00

149

Славянска филология

/профил полонистика/

V

Стилистика на полския език

доц. д-р Диляна Денчева

28.01.2023

13.00

109

Славянска филология

/сръбски и хърватски профил/

V

Стилистика на сръбски и хърватски език

Гл.ас. д-р

Мартин Стефанов

24.01.2023

 9.00 ч.

160Б

Славянска филология 

/профил бохемистика/

V

Практически чешки език - девета част

Доц. д-р Радост Железарова, гл.ас. д-р Емилия Македонска, лектор Зденек Андърле

16.02.2023

10.30 ч.

160Б

Славянска филология

V

Структура на 

славянските езици  пети курс

Доц.д-р Цветанка Аврамова

3.02.2023

12.00 ч.

154 к.

Славянска филология

V

Социолингвистика на славянските езици –/ /контактология/ пети курс

Проф. дфн Найда Иванова и доц. 

 

д-р Величко Панайотов 

24.01.2023

14.00ч.

154 к.

Славянска филология

V

Интер дисциплинарно изучаване на славянските езици – пети курс

Проф. дфн Маргарита Младенова

23.01.2023

10.00ч.

160Б

Славянска филология

/профил бохемистика/

 

Правоговор и правопис на чешкия език

Проф.дфн Маргарита Младенова

24.01.2023

9.00ч.

2ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

I

Правоговор и правопис на сръбския и хърватския език

Лектор Биляна Васич

25.01.2023

13.00

437

Славянска филология

/словашки профил/

I

Правоговор и правопис на словашкия език

Доц. д-р Величко Панйотов Ас.Евгения Митева, лектор Владимира Гечова

30.01.2023

10.00

Бл.1

428

Славянска филология 

/украински профил/

I

Правоговор и правопис на украинския език 

Хон. ас. д-р Лилия Желева

30.01.2023

10.00

149

Славянска филология 

/полски профил/

II

Комуникативни умения на полския език – втора част 

Хон. ас. Аугусто Ечевери

23.01.2023

9.00ч

2 ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски език/

II

Комуникативни умения на сръбския и хърватския  език – втора част 

Лектор Биляна Васич

15.02.2023

13.00

1 бл.

437

Славянска филология

/словашки профил/

II

Комуникативни умения на словашкия език – втора част 

Лектор Владимира Гечова

2.03.2023

10.00

428

Славянска филология 

/украински профил/

 

Комуникативни умения на украинския език – втора част 

Гл. ас. д-р Райна Камберова

24.01.2023

8.30

1 бл.

437

Славянска филология

/словашки профил/

II

Работа с текст на словашкия език

Гл. ас. д-р Диана Иванова

30.01.2023

9.00

149

Славянска филология

/полски профил/

II

Работа с текст на полския  език

хон. ас. Аугусто Ечевери

24.01.2023

9.00ч.

2ФК

Славянска филология 

/сръбски и хърватски профил/

III

Лексика и фразеология на полския  език първа част

Лектор Биляна Васич

23.01.2023

13.00

1бл.

437

Славянска филология

/словашки профил

III

Лексика и фразеология на словашкия  език първа част

Лектор Владимира Гечова

23.01.2023

10.30 ч.

2 ФК

Славянска филология 

/сръбски хърватски профил/

IV

Делова кореспонденция на сръбския и хърватския език

Лектор Биляна Васич

23.01.2023

10.00

437

Славянска филология

/словашки профил/

IV

Делова кореспонденция на словашкия език

Ас. Евгения Митева

23.01.2023

10.00 ч.

Блок 1

428 ..

Славянска филология 

/украински профил/

IV

Делова кореспонденция на украинския език

Гл.ас. д-р Райна Камберова

 

Всички останали изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати!