Лятна сесия на уч. 2022/2023 г.

Катедра по българска литература

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

29.06.2023 и 30.06.2023

9.00 ч.

138

БФ

1

Фолклор на българите

гл. ас. д-р Н. Стоянова, гл. ас. д-р М. Маринова-Панова

15.06.

9.00 ч.

146

Славянски филологии

1

Фолклор на славянските народи

проф. дфн Н. Папучиев, гл. ас. д-р М. Маринова-Панова

 18 юни - писмен изпит в 160 аудитория
19 юни - устен изпит в 146 кабинет

10.00 писмен изпит в 160 аудитория
10.00 устен изпит в 146 кабинет

писмен изпит в 160 аудитория; устен изпит в 146 кабинет

Славянски филологии

2

Литература на Българското възраждане

доц. д-р Надежда Александрова

27.06.

–––––––––––––––––––––––––

 

12.06.2023

10.00 ч.

134

Балканистика

 

Нова българска литература

доц. дфн Бойко Пенчев

15.30 ч.

138

Българска филология, Р.О.

3, 4

Семинар по българска литература. Модернизмът: мода и всекидневие

гл. ас. д-р. Н. Стоянова

13.06. и 7.07.2023

10 ч.

138

БФ, СФ, Р.О.

4

 СИД "Българският художествен авангард"

 гл. ас. д-р Биляна Борисова

12.06.2023. от 11.00 ч. - тест; 23.06.2023 г. - устен изпит

11.00 ч. - тест; 10.00 ч. - устен изпит

тест - 160; устен изпит - 141

Славянски филологии

4

Българска литература между войните

проф. д-р П. Стойчева, гл. ас. д-р. Н. Стоянова

27.06.2023

9.30 ч.

146

БФ, Р.О.

4

Съвременна българска литература 2 част

проф. д-р Иван ИВанов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова

2.07.

14.00 ч.

138

Балканистика

2

Антропология на балканските народи. Балкански фолклор

гл. ас. д-р М. Илчевска

тест - 30.06. в 124 аудитория от 10 ч.; устен изпит - 5.07. 138 кабинет от 9 ч.

тест - 10.00 ч.; устен - 9.00 ч.

124 - тест; 138 - устен изпит

Руска филология

1

Българска литература

доц. д-р Н. Стоичкова-Иванова

4.07, 5.07, 6.07.

9.00 ч.

145

Българска филология, Р.О.

3

Българска литература между Първа и Втората световна война

проф. В.Стефанов, доц. д-р Н. Стоичкова-Иванова, гл. ас. д-р Кр. Йорданова,гл. ас. д-р Н. Стоянова

19.06.2023

10.00 ч.

138

Българска филология, З.О.

1

Литература за деца и юноши

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

24.06.

10 ч.

138

Българска филология,З.О.

4

 Българска литература между двете световни войни

гл. ас. д-р Б. Борисова, гл. ас. д-р Кр. Йорданова

27.06.2023

9.30 ч.

146

БФ, З.О.

5

Съвременна българска литература

проф. д-р Иван Иванов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова