Катедра по славянско езикзонание

Лятна сесия - 2022/2023 уч. г.

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

19.06.2023

 

20.06.2023

9.00 -писмен

9.00 - устен

160Б

СФ –бохемистика

Практически чешки език – II част – първи курс

доц. д-р С.Стойчев,

20.06.2023

 

23.06.2023

9.00 –писмен

 

10.00 устен

149

СФ - полонистика

Практически полски език - II част – първи курс

Гл.ас. д-р В. Делева и гл.ас.д-р Ж.Станчева

Гл.ас. д-р В.Делева и гл.ас.д-р Ж. Станчева, лектор Ж.Павлович

19.06.2023

10.00

109

СФ – сръбски и хърватски профил

Практически сръбски и хърватски език - II част – първи курс

Доц. д-р Д. Савова

16.06.2023

9.00

437,

 I блок

СФ - словакистика

Практически словашки език II част – първи курс

Ас. Е.Митева, лектор В. Гечова

5. 07. 2023

Писмен

7.07.2023

устен

10.00

 

10.00

428        

I блок

СФ украинистика

Практически украински език II част – първи курс

Доц. д-р А. Стаменова

14.06.2023

Писмен

16.06.2023

устен

9.00

160Б

СФ - бохемистика

Практически чешки език – IV част- втори курс

доц.. д-р С.Стойчев

12.06.2023

 

15.06.2023

10.00– писмен

 

 10.00ч. - устен

 149

СФ - полонистика

Практически полски език – IV част – втори курс

 

Гл.ас. д-р Ж. Станчева, ас. Васил Гешев, хон. ас. А. Ечевери

Гл.ас. д-р Ж.Станчева, ас. В. Гешев, лектор Ж. Павлович, хон. ас. А. Ечевери

30.06.2023

8.30

109

СФ - сръбски и хърватски профил

Практически сръбски и хърватски език – IV част – втори курс

Гл.ас. д-р Р. Стефчева

13.06.2022

9.00

437

СФ - словакистика

Практически словашки език – IV част – втори курс

Гл. ас. д-р. Д. Иванова

13.06.2023

10.00

428

I блок

СФ украинистика

Практически украински език – IV част – II курс

Гл.ас.д-р Р. Камберова

15.06.2023

писмен

16.06.2023

устен

10.00

 

10.00

160 б

СФ–бохемистика

Практически чешки език – III курс – VI част

Гл. ас. д-р Е.Македонска, лектор Зденек Андърле

14.06.2023

 

26.06.2023

10.30

писмен

9.00

устен

149

СФ - полонистика

Практически полски език – III курс - VI част

Ас. В. Гешев, хон. ас. А. Ечевери, лектор Ж.Павлович

16.06.2023

9.00ч.

писмен

14.00 - устен

158

СФ - сръбски и хърватски профил

Практически сръбски и хърватски език – III курс– VI част

Хон. ас. Т.Дункова,

Лектори Б. Васич и Н. Лукачевич

13.06.2023

9.00

437

 I блок

СФ - словакистика

Практически словашки  език – III курс - VI част

Гл.ас. д-р Д. Иванова , лектор В. Гечова

14.06.2023

9.00

428 –    

I блок

СФ украинистика

Практически украински  език – III курс - VI част

Гл. ас. д-р Р. Камберова

13.06.2023

Писмен

14.06.2023

устен

10.00

 

13.00

 

 

149

 

СФ - полонистика

Практически полски език – IV курс  - VIII част

доц. д-р Д. Денчева, лектор Ж. Павлович

14.06.2023

 

15.06.2023

 

9.00

писмен

устен -10.00

 

 158

 

СФ - сръбски и хърватски профил

Практически сръбски и хърватски  език – IV курс - VIII част

Хон. ас. Т. Дункова, лектори Б. Васич и Н. Лукачевич

12.06.2023

9.00

 439

СФ - словакистика

Практически словашки  език – IV курс - VIII част

ас. Е. Митева, лектор В. Гечова

5.07.2023

9.00

160Б

СФ – бохемистика

ССЕ – Морфология на чешкия език – II курс бохемистика

Доц. д-р С. Стойчев

30.06.2023

10.00

149

СФ - полонистика

ССЕ – Морфология на полския език – II курс полонистика

Доц.д-р Д. Денчева

15.06.2023

11.00

109

СФ - сръбски и хърватски профил

ССЕ – Морфология на сръбския и хърватския език език – II курс – сръбски и хърватски профил

доц.д-р Д. Савова

14.06.2023

9.00

437

I блок

СФ - словакистика

ССЕ – Морфология на словашкия език – II курс словакистика

Гл.ас. д-р Д. Иванова

30.06.2023

10.00

430

I блок

СФ украинистика

ССЕ – Морфология на украинския език  език – II курс украинистика

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

22.06.2023

12.00

154

СФ –бохемистика

ССЕ – Синтаксис  и семантика на чешкия език –III курс бохемистика

Доц. д-р Цветанка Аврамова

20.06.2023

13.30

149

СФ - полонистика

ССЕ – Синтаксис  и семантика на полския език –III курс полонистика

Гл.ас. д-р Жана Станчева

16.06.2023

9.00

109

СФ - сръбски и хърватски профил

Синтаксис  и семантика на сръбския и хърватския  език –III курс сръбски и хърватски профил

Гл.ас. д-р Р. Стефчева

12.06.2023

9.00

437

СФ - словакистика

Синтаксис  и семантика на словашкия  език –III курс словакистика

Гл.ас. д-р Д. Иванова

16.06.2023

10.00

430

I блок

СФ украинистика

Синтаксис  и семантика на украинския език –III курс украинистика

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

19.06.2023

10.00

154

СФ –бохемистика

Историческа граматика на чешкия език - III курс бохемисика

Проф. дфн М. Младенова

13.06.2023

10.00

428

I блок

СФ украинистика

Историческа граматика на украинския език - III курс украинистика

Доц. д-р А. Стаменова

13.06.2023

9.00

439

I блок

СФ –бохемистика

Втори славянски език – словашки за бохемисти III курс

ас. Е. Митева

13.06.2023

14.00

149а

СФ - полонистика

Втори славянски език – украински за полонисти III курс

Хон. ас. д-р Лилия Желева

19.06.2023

 

1.07.2023

9.00ч

154

СФ – Сравнителна граматика на славянските езици

IV курс СФ

Проф.  Д-р Валентин Гешев

27.06.2023

10.00ч

160б

СФ –бохемистика

История на чешкия книжовен език –I част IV курс

Гл.ас.д-р Е. Македонска

14.06.2023

10.00ч.

428

I блок

СФ –украинистика

История на украинскиякнижовен език –I част IV курс

Доц .д-р А. Стаменова

12.06.2023

10.00ч.

154

СФ –бохемистика

Прагматика на чешкия език Vкурс бохемистика

Проф. дфн М.Младенова

12.06.2023

14.00

149

СФ - полонистика

Прагматика на полския език Vкурс полонистика

Гл.ас.д-р В. Делева

12.06.2023

12.30

109

СФ - сръбски и хърватски профил

Прагматика на сръбския и хърватския език език Vкурс сръбски и хърватски профил

Гл.ас. д-р Р. Стефчева

12.06.2023

10.00

154

СФ - словакистика

Прпагматика на словашкия език  - Vкурс

Доц. д-р В. Панайотов

16.06.2023

10.30

160Б

СФ –бохемистика

Комуникативни умения на чешкия език I част - I курс

Проф.дфн. М. Младенова

16.06.2023

13.00

437

I блок

СФ - словакистика

Комуникативни умения на словашкия език  - I част I курс

Гл.ас.д-р

Д. Иванова

19.06.2023

11.00

428, 

I блок

СФ - украинистика

Комуникативни умения на украинския език  I  част - I курс

Хон. ас.д-р Лилия Желева

6.06.2023

8.30

II  

Фонет.каб.

СФ - сръбски и хърватски профил

Работа с текст на сръбския и хърватския  език  II  част – II курс

Лектори Б. Васич и Н. Лукачевич

13.06.2023

13.00

437

бл.I

СФ - словакистика

Работа с текст на словашкия език  II  част – II курс

Гл.ас. д-р Д. Иванова

12.06.2023

29.06.2023

8.30

10.00

149

СФ - полонистика

Лексика и фразеология на полския език

Хон.ас. Дорота Фатер

12.06.2023

9.00

II

Фонет. каб.

СФ - сръбски и хърватски профил

Лексика и фразеология на сръбския и хърватския  език - II  част, III курс

Лектори Б. Васич и Н. Лукачевич

13.06.2023

13.00

437

бл.I

СФ - словакистика

Лексика и фразеология на словашкия език - II  част, III курс

Лектор В. Гечова

18.06.2023

10.00

 

160Б

СФ –бохемистика

Норма и стандартизация на чешкия език  IV курс, бохемисти

Гл.ас.д-р Е. Македонска

12.06.2023

 

29.06.2023

10.00

 

11.00

149A

СФ - полонистика

Норма и стандартизация на полския език  IV курс, полонисти

Хон.ас. Дорота Фатер

12.06.2023

13.00

II

Фонет.каб.

СФ - сръбски и хърватски профил

Норма и стандартизация на сръбския и хърватския език  IV курс, сръбски и хърватски профил

Лектори Б. Васич и Н. Лукачевич

12.06.2023

13.00

439

бл.I

СФ - словакистика

Норма и стандартизация на словашкия  език  IV курс, словакисти

Лектор В. Гечова

12.06.2023

14.00

428к. бл.1

СФ - украинистика

Норма и стандартизация на украинския език  IV курс, украинисти

Гл.ас.д-р Р. Камберова

14.06.2023

12.00

428

СФ - украинистика

Магистърски езиковедски семинар , украинисти  V курс

Гл.ас.д-р Р. Камберова

19.06.2023

1.07.2023

9.00

154

СФ

Сравнителна граматика на славянските езици  -

Проф. д-р В. Гешев

 

 

     

 

13.06.2023

9.00

153

Българска филология – II курс

Сравнителна граматика на славянските езици  -I група

Гл. Ас. д-р М. Радичева

14.06.2023

9.00

153

Българска филология – II курс

Сравнителна граматика на славянските езици  -II група

Гл. ас. д-р М. Радичева

15.06.2023

9.00

153

Българска филология – II курс

Сравнителна граматика на славянските езици  -III и IV група

Гл. ас. д-р М. Радичева

16.06.2023

9.00

153

Българска филология – II курс

Сравнителна граматика на славянските езици  Vи  VI група

Гл. ас. д-р М. Радичева

 

Останалите изпити са според уговорените с преподавателите дати!