Учебна година:  2022/2023

Семестър: летен

Катедра по лавянски литератури

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

23.06.2023

 

30.06.2023

10.00

 

10.00

156

СФ – II курс – полонисти, украинисти, сръбски и хърватски профил

бохемисти и словакисти

История на славянските литератури II част

доц. д-р А. Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

 

30.06.2023

9.30

156

СФ – бохемистика

III курс

История на чешката литература II част

доц. д-р Д. Григоров,гл. ас. д-р Т. Бончева

20.06.2023

10.00

156

СФ – словакистика

III курс

История на  словашката литература II част

гл. ас. д-р С. Димитрова,

гл. ас. д-р Т. Бончева

30. 06.2023

9.00

159

СФ – полонистика

III курс

История на полската литература II част

гл.ас.д-р К.Янев

23.06.2023

10.30

156

СФ – сръбски и хърватски профил  III курс

История на сръбската, хърватската и словенската литература II част

гл. ас. д-р Е. Дараданова, хон. ас. д-р В. Седефчева

26.06.2023

15.00

156

СФ – украинистика

III курс

История на украинската литература, II част

гл.ас. д-р В. Колев

16.06.2023

10.00

156

СФ – бохемистика

IV курс

История на чешката литература, IV част

доц .д-р А. Бурова, гл. ас. д-р Т. Бончева

19.06.2023

10.30

156

СФ – словакистика

IV курс

История на  словашката литература  IV част

доц. д-р Д. Григоров,гл. ас. д-р Т. Бончева

29.06.2023

10.00

156

СФ – полонистика

IV  курс

История на полската литература IV част

проф.дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р  К. Янев

7.07.2023

10.30

156

СФ – Сръбски и хърватски профил IV  курс

История на сръбската, хърватската и словенската литература-IV част

доц. д-р И. Христова, гл. ас. д-р Е. Дараданова

3.07.2023

10.00

156

СФ –украинистика

IV  курс

История на украинската литература-IV част

гл. ас. д-р В. Колев

12.06.2023

10.00

156

СФ - V  курс

Магистърски литературоведски семинар

гл. ас. д-р С. Димитрова

2.07.2023

11.00

159

Руска филология II  курс

Славянски литератури

гл. ас. д-р Е. Дараданова

29.06.2023

10.30

151

Балканистика

III курс

Южнославянски литератури

доц. д-р Ина Христова

26.06.2023

 

27.06.2023

 

28.06.2023

10.00

 

 156

 

БФ, III курс, V и VI

група

I и  IV група

 

II и III група

Славянски литератури

доц. д-р А. Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова,

гл.ас. д-р Владимир Колев, гл. ас. д-р Кристиян Янев