СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024 г.

редовно и задочно обучение

 

Българска филология (редовно обучение)

 

Избираеми дисциплини само за първи курс

 1. Старогръцки език
 2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
 3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Венета Савова, дфн Росен Малчев, Вяра и култ: памет за ранните български светци
 2. Гл.ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение
 3. Проф. дфн Искра Шомова-Христова, Библейски сюжети в литературата и киното
 4. Проф. дфн Вася Велинова, Българската средновековна ръкописна книга – текст и контекст
 5. Проф. д-р Андрей Бояджиев, Глаголицата и кирилицата до 14. век на Балканите
 6. Проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 7. Гл.ас. д-р Ласка Ласкова, Логиката в лингвистиката
 8. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 9. Доц. д-р Надежда Михайлова- Сталянова, Комуникация и манипулация
 10. Доц. д-р Камелия Спасова, доц. д-р Мария Калинова, Театър и философия
 11. Доц. д-р Дарин Тенев, Наративни модалности
 12. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 13. Гл.ас. д-р Мария Маринова-Панова, Теренно изследване в антропологията и фолклора
 14. Гл.ас. д-р Катрин Костова, Презентационни умения и академично писане

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология, Славянска филология)
 2. Проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност (само за студенти от 3 и 4 курс, Българска филология)
 3. Доц. д-р Деспина Василева, Особености на четенето в дигиталната епоха. Когнитивни и метакогнитивни умения за четене (само за студенти от 3, 4 и 5 курс, Славянска филология)

 

 

Българска филология (задочно обучение)

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (задочно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител.

Избираеми дисциплини само за първи курс

    1. Старогръцки език
    2. Славянски език: полски език, чешки език, сръбски и хърватски език, словашки език, украински език, словенски език
    3. Руски език

Избираеми дисциплини за 2,3 и 4 курс

 1. Доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Комуникация и манипулация
 2. Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов, Език и право
 3. Доц. д-р Мирена Пацева, Българското ударение
 4. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева, Библейски образи и символи в старобългарската литература
 5. Проф. д-р Маргарет Димитрова, проф. д-р Андрей Бояджиев, д-р Андрей Бобев, Библейските текстове и тяхната рецепция в славянската среда

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов, Образование, медии и култури (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)
 2. Доц. д-р Наталия Христова, Творческо писане в средното училище (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)
 3. Гл.ас. д-р Евелина Миланова, Развиване на функционалната грамотност на учениците чрез обучението по български език (само за студенти от 4 и 5 курс, Българска филология)

 

Руска филология

 1. Проф. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод (задължителен за студентите от 4-ти курс на преводаческия профил)
 2. Проф. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода (за студентите от РФ – 2-ри курс)
 3. Гл.ас. д-р Владимир Манчев, Превод на научен текст (задължителен за студентите от 3-ти курс на преводаческия профил)
 4. Доц. д-р Красимира Петрова, Руската морфология в теорията „Смисъл – Текст“ (за студентите от РФ – 4-ти курс)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. Д-р Росица Хаджигеоргиева, Автентичният текст в помощ на обучението по руски език
 2. Гл.ас. д-р Аглая Маврова, Интеркултурни аспекти в обучението по руски език (Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда)

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ, РФ (избрали методическия модул трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението).

 

Балканистика

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 2. Доц. Валентина Васева, Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2023/24 г. става през системата СУСИ.

Записването за СИД за студентите от задочно обучение е от 21.08.23 до 6.09.23 г. (за студенти от 2, 3, 4 и 5 курс). Молим колегите, които не са записали СИД, да направят това в указания срок)

Записването за СИД за студентите от редовно обучение започва на 1.09.2023 и приключва на 27.09.2023 г.

Студентите от специалност Българска филология, първи курс (редовно обучение), записват само чуждоезикови дисциплини, като изборът става на хартиен носител, който ще бъде раздаден на откриването на учебната година. Тогава ще бъде посочен и срокът за записване.

Информацията за студентите от Българска филология, първи курс (задочно обучение), е при програмата им.