ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение

20.03. – 07.04.2023 г.

 

 

 Задължителни дисциплини

 

1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 01.04.2023, 10 ч., каб. 139

Антична и средновековна литература - доц. д-р Б. Паскалева – 21.03.2023, 9.00 ч., каб. 152

Литература за деца и юноши – гл. ас. д-р Н. Стоянова, 29.03.2023, 10 ч., каб. 138

 

 2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р К. Михайлов, 01.04.2023, 10 ч., каб. 152

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 25.03.2023, 10 ч., каб. 136

Руска литература на 20 и 21 век - доц. д-р Г. Петкова, 26.03.2023, 9.30 ч., каб. 129

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 01.04.2023, 10 ч., ауд. 147

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 25.03.2023, 10.30 ч., каб. 139А

Психология - проф. д.пс.н. И. Зиновиева, 19.03.2023 г., 11 ч., Мудъл

 

4 курс

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 04.04.2023, 10.30 ч., каб. 147 А

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 02.04.2023, 10 ч., каб. 138

Стилистика – проф. д-р Г. Дачева, 07.04.2023, 10 ч., каб. 143

 

 5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов, 27.03.2023, 14 ч., каб. 146

 

Свободноизбираеми дисциплини

Комуникация и манипулация – доц. д-р Н. Сталянова,  20.03.2023, 9 ч., каб. 139А

История на българското езикознание – доц. д-р В. Миланов, 25.03.2023, 10.30 ч., каб. 139А

Старобългарската глаголица –  проф. д-р Андрей Бояджиев, 01.04.2023, 10 ч., каб. 144

Мит и фолклор. Модели на свят – гл.ас. д-р Мария Илчевска,  26.03.2023, 14 ч., каб. 138

 

Семинар по българска литература

Въведение в изследванията на българската популярна култура – проф. д-р Т. Христов, 06.04.2023, 10 ч., каб. 155

 

          

Моля, проверявайте за евентуални промени и допълнения в разписанието!