РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО ЛИТЕРАТУРА, 04.07.2022 г.

СПЕЦИАЛНОСТ „СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ“

 

Факултетен номер

Оценка

 2675

Добър 3,50

 2793

Добър 4,00

 2740

Среден 3,00

 2592

 Слаб 2

2352

 Мн. добър 5,00

 2773

 Оличен 5,50

2783

Отличен 5,50

 

 

Резултати от държавен изпит

Теоретичен славянски език

 

Теоретичен чешки език

2776    -  Много добър  5

2777    -  Много добър  5

2785   -  Отличен  6

2797    -  Добър  4

 

Теоретичен полски език

2774  -  Много добър 4.50

2786  -  Отличен  5.50

896019  -  Слаб 2