Осем отличени студенти на Софийския университет в секция „Езикознание“ на Двадесет и петата научна конференция за студенти и докторанти (Пловдив)

 

Членовете на Клуба по съвременна българска морфология на Софийския университет с ръководители проф. д.ф.н. Красимира Алексова, проф. Петя Осенова и д-р Ласка Ласкова се представиха повече от достойно на XXV юбилейна национална научна конференция за студенти и докторанти „Заветът на словото“, организирана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 18 и 19 май.

 

Диана Андрова взе първа награда с презентация на тема Негативни форми на дубитатива. Патрик Михайлов (Приспособяване на двувидовите глаголи от чужд произход, завършващи на -ирам/-изирам, към глаголното формоизменение) и Стефан Маринов (Приспособяване на неологизми към българското формоизменение. Названия на храни) са вицешампиони на второ място.

Трето място си поделят Кристин Миланова (Особености на някои предложни изрази), Владимир Александров (Дерефлективация и каузативация) и Самуил Радилов (Степени на адективация при сегашните деятелни причастия в съвременния български език). Поощрителна награда взе и Тонислав Йотов за изследването си върху степенуването на неличните глаголни форми в съвременния български език.

 

ПРЕКРАСНИ УСПЕХИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“