Победители в Олимпиадата по морфология на българския език '23

 

 

 

На 10 юни 2023 г. с финансови средства по НИД на ФСФ (дог. № 80-10-59 от 25.04.2023 г.) се проведе второто издание на Олимпиадата по морфология на съвременния български език. В надпреварата се включиха тридесет и трима студенти от 2. курс, специалност Българска филология. В рамките на три часа те трябваше да решат общо 22 задачи, включително и с теоретичен характер, които обхващаха всички категории от морфологията на всички части на речта. Задачите бяха подготвени от утвърдените специалисти в областта проф. д.ф.н. Красимира Алексова и проф. Петя Осенова от Катедрата по български език на ФСФ.

 

Победител в олимпиадата тази година с 236,50 от максимални 245 точки е Невена Милева. Второ място си поделят Мартина Стефанова (235,50) и Стефан Маринов (228,50). Прекрасно се представиха и четиримата бакалаври, които заслужиха бронзови отличия: Яна Станчева (226), Владимир Александров (224,50), Цветелина Александрова (222) и Стефани Велчева (220,70). Посочените точки по шестобалната система съответстват на оценка не по-ниска от 5,75 при долна граница 50% верни отговори. Наградените студенти показаха не само познаване на материала и различните концепции за моделиране на специфични за българската граматика явления, но и впечатляващи умения за научен анализ и аргументация.