Резултати от ДИ – 07.09.23

 

Българска филология – редовно

10382 Слаб 2

11861 Добър 4

11934 Мн.добър 4.50

12099 Слаб 2

12150 Слаб 2

12206 Слаб 2

12240 Слаб 2

12383 Слаб 2

12419 Отличен 6

12437 Слаб 2

12471 Добър 4

12473 Слаб 2

12542 Мн.добър 4.50

12559 Слаб 2

12570 Мн.добър 4.50

12586 Добър 4

12587 Мн.добър 4.50

12591 Добър 4

12592 Добър 4

12598 Добър 3.50

12614 Мн.добър 4.50

12617 Мн.добър 5

12622 Мн.добър 5

12649 Слаб 2

12661 Слаб 2

12664 Мн.добър 5

12670 Мн.добър 5

12675 Слаб 2

12676 Мн.добър 5

12680 Отличен 6

12703 Добър 3.50

12711 Слаб 2

12713 Слаб 2

12716 Слаб 2

12718 Отличен 6

12729 Мн.добър 4.50

12732 Слаб 2

12733 Добър 4

12745 Добър 3.50

12746 Среден 3.25

12766 Слаб 2

12767 Слаб 2

890107 Слаб 2

 

Дати за идентифициране на писмените работи от държавния изпит, проведен на 07.09.2023 г.

 

Българска филология – задочно

4323 Слаб 2

4649 Среден 3

4745 Слаб 2

4752 Слаб 2

4767 Мн.добър 5

4772 Слаб 2

4825 Добър 4

4834 Среден 3

4837 Среден 3.25

4838 Среден 3

4839 Слаб 2

4840 Слаб 2

4843 Слаб 2

4845 Слаб 2

4847 Слаб 2

4849 Слаб 2

4858 Слаб 2

4859 Слаб 2

4882 Слаб 2

4886 Отличен 6

4888 Слаб 2

4891 Отличен 6

4905 Среден 3

4912 Отличен 6

4917 Слаб 2

4929 Слаб 2

1074 Добър 3.50

 

 

Дати за идентифициране на писмените работи от държавния изпит, проведен на 07.09.2023 г.:

Стара българска литература, възрожденска литература и културна антропология - 14.09.2023, 10 ч., каб. 145

Българска литература след Освобождението до наши дни - 14.09.2023, 11.30 ч., каб. 138