Руски език в други факултети

 

Учебна година: 2022/2023

Катедра по руски език

Семестър: летен

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

СПЕЦИАЛНОСТ

КУРС

ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

13.06.23

15 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

Втори език, руски - А.1.2

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

30.06.23

09.30 ч.

128

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

Втори език, руски - А.2.2

Доц. д-р Красимира Петрова

12.06.23

14 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

2,3,4

Втори език, руски - B.1.2

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

19.06.23

10 ч.

127

„Туризъм“, ГГФ

1

„Руски език като втори чужд“

гл. ас. д-р Марианна Конова

 

16.06.23

15 ч.

124

„Туризъм“, ГГФ

2

„Руски език като втори чужд“

Ас. Виктория Недялкова

06.06.23

8.15 ч.

„Мудъл“

„Туризъм“, ГГФ

4

„Руски език като втори чужд“

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

20.06.23

 10 ч.

 134А

„Туризъм“, ГГФ

1

„Руски език като първи чужд“

Хон. доц. д-р Цветана Ралева

20.06.23

10 ч.

134А

„Туризъм“, ГГФ

4

„Руски език като първи чужд“

Хон. доц. д-р Цветана Ралева