ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, СТЕПЕН МАГИСТЪР

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

РЕЗУЛТАТИ

от писмен държавен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 03.11.2022 г.

 

Фак.№

оценка

2352

Слаб 2

2577

Добър 3.50

2621

Мн.добър 5.00

2675

Мн.добър 5.25

2709

Слаб 2

2726

Добър 4.25

2750

Добър 4.25

2757

Слаб 2

2772

Слаб 2

2786

Отличен 6

2792

Слаб 2

2797

Слаб 2

2801

Отличен 6

2813

Слаб 2

 

 

РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 03.11.2022 г.

БАЛКАНИСТИКА

 

Фак.№

оценка

60376

Добър 4.00

60396

Добър 3.50

60403

Среден 3.00