Учебна година:  2022 - 2023

Семестър: летен

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподава-

тел

05.06.

2023

14 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението по литература

Проф. д-р Владимир Атанасов

16.06.

2023

От 10 до 13 ч.

148

Българска

филология,

3 к., РО

Методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

До 15.06.

2023

До 15 юни предаване на разработките по имейл

 

Българска

филология,

3 к.и 4 к., РО

СИД

Проф. дпн Адриана Дамянова

12.06.

2023

13 ч.

247А

Славянска филология

Методика на обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

12.06.

2023

13 ч.

247А

Българска филология 

Славянска филология

СИД

СИД, МОБЕ

Доц. д-р Деспина Василева

До 25.06.

2023

 

До 25.06.

2023 разработките се предават в съответния курс в Мудъл

До 25.06.

2023 разработките се предават в съответния курс в Мудъл

Българска филология, 4 к., РО, Руска филология, 4 к.

Приобщаващо образованиe

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 04.06.

2023

 До 04.06.2023разработките се предават в съответния курс в Мудъл До 04.06.2023 разработките се предават в съответния курс в Мудъл  Славянска филология Приобщаващо образование  Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 09.06.

2023

До 09.06.

2023

разработките се предават по имейл

До 09.06.2023 разработките се предават по имейл на amavrova@slav.uni-sofia.bg

 

Руска филология,

4 к.

ИКТОРДС

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

28.06.

2023

10 ч.

247 А

Руска филология,

3 к.

Методика на обучението по руски език 2 част

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

05.06.

2023

17.30 ч.

125

Руска филология,

3 к.

СИД

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

12.06.

2023

От 13 до 13.30 ч.

Курсова работа + реален казус от училищна среда + компоненти по желание). Линк към указанията за изпита в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=87610

Българска филология,

3 к., РО

Психология

 

 

Проф. д.пс.н Йоана Янкулова

05.07.

2023

12 ч.

Разработките да бъдат изпратени по имейл на преподавателя до 12 ч. на 5.07.

247А

Славянска

филология

Психология

Хон. ас. д-р Елена Димитрова

27.06. 2023

10.30

147А

МП „ОБЕЛСУ“

Дискурсът на методическите изследвания

Проф. д-р Ангел Петров