Учебна година: 2022/2023

Семестър: летен

 

Катедра: „Общо, индоевропейско и балканско езикознание“

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

6.06.2023

8:30 ч.

151

Балканистика

1

Съвременни лингвистични теории

доц. д-р Екатерина Търпоманова

6.06.2023

10:00 ч.

151

Балканистика

1

Албански език

доц. д-р Екатерина Търпоманова

6.06.2023

14:00 ч.

151

Балканистика

4, 5

СИД Албански език

доц. д-р Екатерина Търпоманова

6.06.2023

15:00 ч.

134

Балканистика

3

Индоевропейско езикознание

доц. д-р Биляна Михайлова

07.06.2023

14.00 ч.

151

Балканистика

1

Румънски език

Юлия Баховски

12.06.2023

10:00 ч.

134

Балканистика

3

Съвременен български език - I част

доц. д-р Марина Джонова

13.06.2023

8:30 ч.

151

Балканистика

3

Новогръцки език

Надежда Генова

13.06.2023

10:30 ч.

134

Балканистика

1

История на Византия

проф.  д-р Румен Бояджиев

13.06.2023

10:30 ч.

151

Балканистика

2

Новогръцки език

гл. ас. д-р Александра Трифонова

13.06.2023

10.00 ч.

151А

Балканистика

4

Балканско езикознание

доц. д-р Мая Александрова

14.06.2023

10:00 ч.

151 А

Балканистика и Румънска филология

2,3

Румънска литература - I  част

гл. ас. д-р Лора Ненковска

15.06.2023

10:30 ч.

151

Балканистика

3

Румънски език - 6 част румънски език

гл. ас. д-р Лора Ненковска

15.06.2023

10.00 ч.

151А

Балканистика

1

Социолингвистика

доц. д-р Мая Александрова

 

19.06.2023

10:00 ч.

134

Балканистика

1

Старогръцки език

гл. ас. д-р Марта Ивайлова

19.06.2023

11:00 ч.

25А-Исторически факултет

Балканистика

2

Нова балканска история

проф. д.и.н. Иван Първев

21.06.2023

10:30 ч.

134

Българска филология

1,

3 + 5 група

Общо езикознание

доц. д-р Албена  Мирчева

22.06.2023

10:30 ч.

134

Българска филология

1,

1 + 4 група

Общо езикознание

доц. д-р Албена  Мирчева

23.06.2023

10:30 ч.

134

Българска филология

1,

2 + 6 група

Общо езикознание

доц. д-р Албена  Мирчева

27.06.2023

11:00 ч.

134

Балканистика

4

Палеобалкански езици

доц. д-р Албена Мирчева

29.06. 2023

10:30 ч.

151

Балканистика

3

Южнославянски литератури

доц. д-р Ина Христова

30.06.2023

10:00 ч.

134 предиобед

151а следобед

Балканистика

2

Ареална лингвистика

доц. д-р Дарина Младенова

03.07.2023

10:00 ч.

151а

Славянска филология

1

Общо езикознание ІІ част

доц. д-р Дарина Младенова

5.07.2023

10:30

134

Балканистика

4

Гръцки език

 доц. д-р Фотини Христакуди

6.07.2023

10:30

134

Балканистика

4

Гръцка литература 2 част

доц. д-р Фотини Христакуди